Normale kondisjonstall

Det maksimale oksygenopptaket er det mest presise målet på fysisk form. For å undersøke gjennomsnittskondisen til friske voksne testet vi kondisjonen mer enn 4600 nordmenn mellom 20 og 90 år i forbindelse med Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Det gjennomsnittlige kondisjonstallet for kvinner og menn var henholdsvis 35 og 44, som altså tilsvarer et maksimalt oksygenopptak på 35 og 44 ml/kg/min. Resultatene tyder også på at oksygenopptaket synker med om lag 7 % for hvert tiår eldre man blir.

Gjennomsnittlige kondisjonstall for ulike aldersgrupper

Alder Kvinner Menn
20–29 år 43 54
30–39 år 40 49
40–49 år 38 47
50–59 år 34 42
60–69 år 31 39
Over 70 år 27 34

Aktive eldre kan ha kondisjonstall som inaktive yngre

  Alder Inaktive Aktive
Menn 20–29 år 47 60
  50–59 år 38 47
Kvinner 20–29 år 37 49
  50–59 år 31 37

God kondis sier mye om sykdomsrisiko

Færre hjerteinfarkt

Vi fulgte deltakerne i nesten ni år. Jo høyere kondisjonstall, jo lavere var risikoen for å få hjerteinfarkt eller annen sykdom i hjertets egne blodårer. For hver økning på 3,5 kondisjonstall sank risikoen med 15 %. Fjerdedelen av deltakerne med best kondis for alderen hadde faktisk bare halvparten så høy risiko som fjerdedelen med dårligst kondis. 

Bare 147 personer ble rammet av hjerteinfarkt eller stabil angina i oppfølgingsperioden, noe som viser at dette i utgangspunktet var ei frisk gruppe kvinner og menn.

Les hele forskningsartikkelen:
Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease in a healthy population – The HUNT Fitness Study

Færre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

Kvinner og menn som hadde dårligere kondisjon enn gjennomsnittet for sin alder, hadde mellom fire og åtte ganger høyere sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykom – såkalt metabolsk syndrom – sammenlignet med den fjerdedelen som var sprekest. Vi fant også ut at hver økning på 5 kondisjonstall var koblet til rundt 56 % lavere sannsynlighet for å ha metabolsk syndrom.

Les hele forskningsartikkelen:
Peak oxygen uptake and cardiovascular risk factors in 4631 healthy women and men

Begge disse studiene tyder på at kondisjonen vår har enda større betydning for hjertehelsa enn det vi har trodd tidligere. Datamaterialet er det største av sitt slag. Basert på disse kondisjonstestene utviklet vi også Kondiskalkulatoren, som lar alle beregne sin egen kondis nokså presist uten å gjennomføre en treningstest.

Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim