Normale kondisjonstall

Det maksimale oksygenopptaket er det mest presise målet på fysisk form. For å undersøke gjennomsnittskondisen til friske voksne testet vi kondisjonen mer enn 4600 nordmenn mellom 20 og 90 år i forbindelse med Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Det gjennomsnittlige kondisjonstallet for kvinner og menn var henholdsvis 35 og 44, som altså tilsvarer et maksimalt oksygenopptak på 35 og 44 ml/kg/min. Resultatene tyder også på at oksygenopptaket synker med om lag 7 % for hvert tiår eldre man blir.

Alder Kvinner Menn

Gjennomsnittlige kondisjonstall for ulike aldersgrupper

20-29 år

43 mL·kg-1·min-1 54 mL·kg-1·min-1
30-39 år 40 mL·kg-1·min-1 49 mL·kg-1·min-1
40-49 år 38 mL·kg-1·min-1 47 mL·kg-1·min-1
50-59 år 34 mL·kg-1·min-1 42 mL·kg-1·min-1
60-69 år 31 mL·kg-1·min-1 39 mL·kg-1·min-1
Over 70 år 27 mL·kg-1·min-1 34 mL·kg-1·min-1
  Alder Inaktive Aktive

Aktive eldre kan godt ha kondisjonstall som inaktive yngre

Menn 20-29 år 47 mL·kg-1·min-1 60 mL·kg-1·min-1
50-59 år 38 mL·kg-1·min-1 47 mL·kg-1·min-1
Kvinner 20-29 år 37 mL·kg-1·min-1 49 mL·kg-1·min-1
50-59 år 31 mL·kg-1·min-1 37 mL·kg-1·min-1
 

Kondis sier mye om sykdomsrisiko

Kvinner og menn som hadde dårligere kondisjon enn gjennomsnittet for sin alder, hadde mellom fire og åtte ganger høyere sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykom – såkalt metabolsk syndrom – sammenlignet med den fjerdedelen som var sprekest. Vi fant også ut at hver økning på 5 kondisjonstall var koblet til rundt 56 % lavere sannsynlighet for å ha metabolsk syndrom.

Studien tyder på at kondisjonen vår har enda større betydning for hjertehelsa enn det vi har trodd. Datamaterialet er det største av sitt slag. Basert på disse kondisjonstestene utviklet vi også Kondiskalkulatoren, som lar alle beregne sin egen kondis nokså presist uten å gjennomføre en treningstest.

Les hele forskningsartikkelen:
Peak oxygen uptake and cardiovascular risk factors in 4631 healthy women and men

Følg oss på sosiale medier:
    

Send oss en e-post:
 cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim