Normale kondisjonstall

Det maksimale oksygenopptaket er det mest presise målet på fysisk form. For å undersøke gjennomsnittskondisen til friske voksne testet vi kondisjonen mer enn 4600 nordmenn mellom 20 og 90 år i forbindelse med Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Alder Kvinner Me

Gjennomsnittlige kondisjonstall for ulike aldersgrupper

20-29 år

43 mL·kg-1·min-1 54 mL·kg-1·min-1
30-39 år 40 mL·kg-1·min-1 49 mL·kg-1·min-1
40-49 år 38 mL·kg-1·min-1 47 mL·kg-1·min-1
50-59 år 34 mL·kg-1·min-1 42 mL·kg-1·min-1
60-69 år 31 mL·kg-1·min-1 39 mL·kg-1·min-1
Over 70 år 27 mL·kg-1·min-1 34 mL·kg-1·min-1

 

  Alder Inaktive Aktive

Aktive eldre kan godt ha kondisjonstall som inaktive yngre

Menn 20-29 år 47 mL·kg-1·min-1 60 mL·kg-1·min-1
50-59 år 38 mL·kg-1·min-1 47 mL·kg-1·min-1
Kvinner 20-29 år 37 mL·kg-1·min-1 49 mL·kg-1·min-1
50-59 år 31 mL·kg-1·min-1 37 mL·kg-1·min-1
 

Les hele forskningsartikkelen:
Peak oxygen uptake and cardiovascular risk factors in 4631 healthy women and men

Følg oss på sosiale medier:
    

Send oss en e-post:
 cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim