Normalverdier

Den fysiske formen er svært viktig for lang levetid og god helse, og det maksimale oksygenopptaket (kondis) er det mest presise målet på generell kardiovaskulær form. Fram til nå har det ikke eksistert noe sterkt materiale som beskriver hvilke nivåer av kondisjon som kan forventes i en frisk voksen befolkning. For å undersøke dette, og videre se på hvordan kondisjon henger sammen med de tradisjonelle risikofaktorer testet forskere ved K.G. Jebsen senter for hjertetrening ved NTNU kondisjonen mer enn 4600 friske nordmenn i alderen 20-90 år.

Forskerne fant at kvinner og menns kondisjon (oksygenopptak) var henholdsvis 35 mL/kg/min og 44 mL/kg/min. Kondisjonstallet ble omtrent 7% lavere for hvert tiår økende alder for begge kjønn. Kvinner og menn som hadde lavere kondisjon (uavhengig av alder) enn gjennomsnittet for sitt kjønn hadde henholdsvis 4 og 8 ganger større sjanse for å ha mange risikofaktorer for hjerte- og karsykdom sammenlignet med de som hadde kondisjonsverdier høyere enn gjennomsnittet. Forskerne fant også at kondisjon ser ut til å kunne reflektere et kontinuerlig mål på helse- tilstanden, og 5 mL/kg/min nedgang i oksygenopptak var assosiert med ~56% høyere sjanse for åha en samling av flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Studien viser at kondisjon er enda viktigere for hjertehelse enn før antatt. Datamaterialet er det største av sitt slag i verden og utgjør et referansemateriale for kondisjon for friske kvinner og menn. Forskerne har på grunnlag av dette utviklet en modell hvor man enkelt kan beregne sitt kondisjonstall. Dette kan bli et viktig verktøy for helsevesenet og den enkelte person for å estimere kondisjon med mål om å forebygge fremtidig hjerte- og karsykdom.
 
Alder Kvinner Menn

Gjennomsnittlige kondisjonstall for ulike aldersgrupper

20-29 år

43 mL·kg-1·min-1 54 mL·kg-1·min-1
30-39 år 40 mL·kg-1·min-1 49 mL·kg-1·min-1
40-49 år 38 mL·kg-1·min-1 47 mL·kg-1·min-1
50-59 år 34 mL·kg-1·min-1 42 mL·kg-1·min-1
60-69 år 31 mL·kg-1·min-1 39 mL·kg-1·min-1
Over 70 år 27 mL·kg-1·min-1 34 mL·kg-1·min-1

 

  Alder Inaktive Aktive

Aktive eldre kan godt ha kondisjonstall som inaktive yngre

Menn 20-29 år 47 mL·kg-1·min-1 60 mL·kg-1·min-1
50-59 år 38 mL·kg-1·min-1 47 mL·kg-1·min-1
Kvinner 20-29 år 37 mL·kg-1·min-1 49 mL·kg-1·min-1
50-59 år 31 mL·kg-1·min-1 37 mL·kg-1·min-1
 

Referanser:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21228724

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21502897

 


Kontakt oss

Facebook