Trening og fettlever smacktop

Ikke-alkoholisk fettleversykdom

Trening og fettlever

Kan riktig trening forebygge og behandle fettlever?

Ikke-alkoholisk fettleversykdom innebærer at man har for mye fett i leveren uten at det skyldes alkoholmisbruk. Prosjektet til postdoktor Ilaria Croci benytter data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag til å se på sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kondisjon og forekomst og prognose av ikke-alkoholisk fettleversykdom

Infografikk Spreke unngår fettlever
Klikk på infografikken for å se en større versjon.

Bakgrunn for studien

Ikke-alkoholisk fettleversykdom er en nokså vanlig tilstand. Alkoholmisbruk kan føre til fettlever, men ved ikke-alkoholisk fettlever er det andre årsaker. Personer som er svært overvektige og har dårlig blodsukkerkontroll har økt risiko, og vi vet også at de som sitter mye i ro er mer utsatt. 

Sykdommen gir vanligvis ikke noen symptomer, men bidrar like fullt i utviklingen av livsstilssykdommer som type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom. Den eneste anbefalte medisinen er å spise sunt og gå ned i vekt, og fysisk aktivet er ikke nevnt spesifikt i retningslinjene for behandling av sykdommen.

Det er forsket lite på sammenhengene mellom kondisjon og fettlever. Forskningen forteller dessuten lite om hva slags type trening som eventuelt kan være gunstig for å unngå eller behandle fettlever. I den første artikkelen fra prosjektet beregner vi hvor mange i befolkningen som har fettlever og ser på om stillesittende atferd og kondisjon har betydning for forekomsten av sykdommen og prognosen hos de som allerede er syke. Den andre artikkelen gjør de samme beregningene for PAI, vår nye standard for optimal fysisk aktivitet.


Resultater (doktorgrads)prosjekt

Resultater fra prosjektet

Under oppsummerer vi resultatene fra forskningsprosjektet på en lett forståelig måte etter hvert som de blir publisert, og spesielt interesserte kan lese forskningsartiklene i de vitenskapelige tidsskriftene.


Risikerer fettlever ved dårlig kondis

Risikerer fettlever ved dårlig kondis

Ikke-alkoholisk fettlever

Personer med dårlig kondisjon har mangedoblet sannsynlighet for å ha fettlever. Selv for personer som sitter lite stille i løpet av dagen var forekomsten 17 ganger høyere for de 20 % med dårligst kondis for sin alder, sammenlignet med de 40 % som hadde best kondis. Stillesitting henger i seg selv også sammen med fettlever, men resultatene våre viser at kondis har mye større betydning. Fettlever kan skyldes alkoholmisbruk, men vår studie ser på ikke-alkoholisk fettlever, hvor fedme og diabetes er de viktigste risikofaktorene. 

Blant de som allerede har fettlever er dessuten risikoen for å dø tidlig markant høyere dersom kondisjonen er lav. Vi beregnet oksygenopptaket til nærmere 16 000 nordtrøndere med Kondiskalkulatoren, og fant også ut at 36 % av dem hadde fettlever basert på blodprøver og målinger av kroppskomposisjon. Deretter fulgte vi disse 5600 personene i ni år, og viste at risikoen for å dø var økt med over 50 % for den femtedelen som hadde dårligst estimert kondis, selv etter at vi hadde justert for andre risikofaktorer.

Les hele forskningsartikkelen:
Non-alcoholic fatty liver disease: prevalence and all-cause mortality according to sedentary behaviour and cardiorespiratory fitness. The HUNT Study

Tidsskrift: Progress in Cardiovascular Disease
Publisert 21. februar 2019

Tilbake til toppen


Sosiale medier og kontakt

Følg oss i sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim

CERG logo