HUNT3 (2006-2008)

HUNT3 (2006-2008)

HUNT3 samlet inn opplysninger blant innbyggere i Nord-Trøndelag som var 13 år og eldre da undersøkelsen pågikk.

Totalt ble det benyttet 18 forskjellige spørreskjema i basisundersøkelsen i HUNT3 i tidsrommet 3. oktober 2006 til 25. juni 2008. I UNG-HUNT3  ble det benyttet ett omfattende skjema på samme måte som i UNG-HUNT1 i 1995-97. Voksne deltakere har fylt ut et felles skjema kalt spørreskjema 1 (Q1), og de fikk utdelt ett spørreskjema 2 (Q2) avhengig av alder og kjønn. I tillegg kunne voksne få utdelt ett eller flere Q3. Alle voksne som ikke møtte i januar 2009 fikk tilsendt et spørreskjema med noen sentrale helse- og livsstilsvariabler, og spørsmål om hvorfor de ikke møtte.

HUNT-undersøkelsene

Datamateriale

Datamateriale

Det er foretatt kliniske målinger og intervju av deltakere i HUNT3. For voksne er det foretatt måling av høyde, vekt, livvidde, hoftevidde, blodtrykk og puls. I tillegg er det foretatt måling av beinmasse og spirometri av et utvalg. Voksne er intervjuet om yrke (yrkesklassifisering) og helserelatert yrkeseksponering, og kvinner er intervjuet om forhold knyttet til svangerskap, fødsel og amming. Ungdom har også blitt målt, med høyde, vekt, blodtrykk, puls og spirometri.

Biologisk materiale innsamlet i HUNT3 omfatter blodprøve av alle voksne (fem glass av forskjellig kvalitet), urinprøve av utvalg (ferskfrosset), og munnslimhinneavskrap av ungdom (DNA-kilde). Innsamling av biologisk materiale har vært den største nysatsningen i HUNT3. Resultatet er en biobank av høy internasjonal standard.

Tilleggsprosjekt

Tilleggsprosjekt

Fase 1:

Det har i tillegg blitt gjennomført en rekke tilleggsprosjekt i HUNT3. Dette har skjedd i samarbeid med flere forskningsmiljø ved NTNU. Noen foretok datainnsamling da HUNT3-deltakerne møtte fram til basisundersøkelsen. Disse har blitt kalt fase 1-undersøkelser.

Ved oppmøte på undersøkelsesstasjon:

 • Ultralydundersøkelse av hjerte for å finne normalverdier for vevsdoppler-parametre
 • Kondisjonstest med måling av maksimum oksygenopptak på tredemølle
 • Analyse av microalbuminuri og nyrefunksjon med urinprøver og spørreskjema

Fase 2:

Noen tilleggsprosjekt inviterte HUNT3-deltakere til nye undersøkelser, kalt fase 2. 

Tilleggsundersøkelser etter at basisdelen var gjennomført:

 • Hodepineundersøkelse - valideringsintervju av spørreskjema
 • Søvn og smerte - valideringsintervju av spørreskjema
 • Hodetraume - valideringsintervju av spørreskjema
 • Alkohol - valideringsintervju av spørreskjema
 • Muskel- og skjelettlidelser - oppfølging etter 12 måneder gjennom telefonintervju
 • MRI-undersøkelse av hjernen
 • Diabetesprosjektet DE-Plan - blodprøver, glukosebelastningstest, intervensjon med omlegging av kosthold og fysisk aktivitet
 • Diabetes-, syn- og øyetest
 • Kognitiv funksjon - utprøving av WAIS-test
 • Utvikling av smerter - oppfølging med spørreskjema
 • Tannhelse

Spørreskjema HUNT3

Spørreskjema HUNT3

Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover, begge kjønn pdf

Spørreskjema 2

Kvinner 20-29 år pdf
Menn 20-29 år pdf
Kvinner 30-69 år pdf
Menn 30-69 år pdf
Menn 70 år eller eldre pdf
Kvinner 70 år eller eldre pdf

Intervju feltstasjon

Alle deltakere pdf

Spørreskjema 3

Alternativ behandling pdf
Brystkreft pdf
Diabetes pdf
Handeksem pdf
Helsetjeneste pdf
Hjerte/kar pdf
Prostatakreft pdf
Psoriasis pdf
Rovdyr pdf
Tykktarm/endetarmskreft pdf

Ikke-møtt-skjema

Mini Q 20-29 år pdf Mini Q 30+ pdf

Samtykke og deltakerinformasjon