HUNT1 (1984-1986)

HUNT1 (1984-1986)

HUNT1 var den første helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT1 bestod i hovedsak av fire delstudier hvor temaene var blodtrykk, diabetes, lungesykdommer og livskvalitet. Formålet med undersøkelsen var å finne prevalenser av høyt blodtrykk og diabetes, samt å evaluere livskvalitet hos personer med høyt blodtrykk, personer med diabetes og personer med tuberkulose.

Fortsatt forskningsrelevant 40 år senere
74,599 personer fra 20 år og oppover deltok (88,1%). En omfattende frafallsstudie ble også gjennomført. I dag er databasen en verdifull kilde til epidemiologisk forskning, både innenfor hjerte-karsykdommer, diabetes og livskvalitet. Studier av kreft og sosialmedisin har også blitt gjennomført på dette materialet, og det pågår fortsatt forskning på data fra HUNT1.

HUNT-undersøkelsene

Datamateriale

Datamateriale

I denne undersøkelsen ble deltakernes blodtrykk målt, høyde og vekt ble registrert og det ble også foretatt en skjermbildeundersøkelse. Hver deltaker fylte ut to spørreskjema. I tillegg ble ikke-fastende blodsukker målt hos alle deltakere over 40 år. Om resultatet av denne undersøkelsen indikerte diabetes, fikk deltakeren tilbud om en klinisk undersøkelse i tillegg. Det ble ikke tatt blodprøver i denne undersøkelsen.

Spørreskjema HUNT1

Spørreskjema HUNT1

Spørreskjema 1

Alle deltakere fra 20 år og oppover pdf

Spørreskjema 2

Alle deltakere fra 20 år og oppover pdf

Spørreskjema 3

Blodtrykk pdf
Diabetes pdf

Deltakerinformasjon og rapporter

Deltakerinformasjon og rapporter