HUNT1 (1984-1986)

HUNT1 (1984-1986)

HUNT1 var den første helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT1 bestod i hovedsak av fire delstudier hvor temaene var blodtrykk, diabetes, lungesykdommer og livskvalitet. Formålet med undersøkelsen var å finne prevalenser av høyt blodtrykk og diabetes, samt å evaluere livskvalitet hos personer med høyt blodtrykk, personer med diabetes og personer med tuberkulose.

Hvordan ble undersøkelsen gjennomført?

I denne undersøkelsen ble deltakernes blodtrykk målt, høyde og vekt ble registrert og det ble også foretatt en skjermbildeundersøkelse. Hver deltaker fylte ut to spørreskjema. I tillegg ble ikke-fastende blodsukker målt hos alle deltakere over 40 år. Om resultatet av denne undersøkelsen indikerte diabetes, fikk deltakeren tilbud om en klinisk undersøkelse i tillegg. Det ble ikke tatt blodprøver i denne undersøkelsen.

Materialet er fortsatt forskningsrelevant
74,599 personer fra 20 år og oppover deltok (88,1%). En omfattende frafallsstudie ble også gjennomført. I dag er databasen en verdifull kilde til epidemiologisk forskning, både innenfor hjerte-karsykdommer, diabetes og livskvalitet. Studier av kreft og sosialmedisin har også blitt gjennomført på dette materialet, og det pågår fortsatt forskning på data fra HUNT1.

Her kan du lese informasjonsbrosjyren til deltakerne.

 Klikk her for en oversikt over alle spørreskjema som er brukt i HUNT-undersøkelsene.

HUNT-undersøkelsene

HUNT-undersøkelsene