E. C. Dahls-kvartalet

Lærerutdanningen flytter og samlokaliseres

I januar 2018 skal deler av lærerutdanningen ved NTNU flytte inn i nye funksjonelle og flotte lokaler på Kalvskinnet. Det er hovedsaklig de ansatte fra Rotvoll, hvor lærerutdanningen fra gamle HiST holder til, som flytter først. I E.C Dahls-kvartalet vil fagmiljøet etableres nært NTNUs øvrige virksomhet og i sentrum av Trondheim. 

Institutt for lærerutdanning er i dag lokalisert ved separate campuser på Rotovoll, Moholt og Gløshaugen. Den resterende delen av instituttet planlegger flytting til Kalvskinnet innen nyttår 2018, hvor hele NTNUs lærerutdanning da samlokaliseres. Felles fysisk plassering vil gi grunnlag for ytterligere faglig utvikling og gevinster for ansatte og studenter. 

Byggene

E.C Dahls-kvartalet består av totalt 6 bygg. Prosjektet bygger og rehabiliterer tilsammen 14 319,7 kvm og vil inneholde undervisningsrom, spesialrom for fagretningene, grupperom, lesesaler, ansattarealer og bibliotek.

Dokumenter