E. C. Dahls-kvartalet

E. C. Dahls-kvartalet

Lærerutdanningen flytter og samlokaliseres

I januar 2018 flyttet deler av lærerutdanningen ved NTNU inn i nye funksjonelle og flotte lokaler på Kalvskinnet. Det er hovedsaklig de ansatte fra Rotvoll, hvor lærerutdanningen fra gamle HiST holdt til, som har flyttet. I E.C. Dahls-kvartalet etableres fagmiljøet nært NTNUs øvrige virksomhet og i sentrum av Trondheim. 

Institutt for lærerutdanning er nå lokalisert på Kalvskinnet, Moholt, Gløshaugen. Den resterende delen av instituttet planlegger flytting til Kalvskinnet i desember 2018, hvor hele NTNUs lærerutdanning da vil være samlokalisert. Felles fysisk plassering vil gi grunnlag for ytterligere faglig utvikling og gevinster for ansatte og studenter. 

Byggene

E.C Dahls-kvartalet består av totalt 6 bygg og benevnes nå som Lysholmbygget. Prosjektet har bygget og rehabilitert tilsammen 14 319,7 kvm og inneholder undervisningsrom, spesialrom for fagretningene, grupperom, lesesaler, ansattarealer og bibliotek.