Når

Bygget er nå ferdig og Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU har flyttet inn og tatt  i bruk Lysholmbygget.  Byggeprosjektet er dermed i prøvedriftsfasen som varer frem til sommeren 2018. 

Programmeringsfasen

  • 12. april 2014: Funksjonsprogram
  • 29. mai 2015: Undertegnet leiekontrakt

Byggefasen

  • 1. juli 2015: Byggestart
  • 22. desember 2017: Bygget overtas og innflytting starter
  • 15. januar 2018: Undervisningen starter og bygget tas i bruk
  • 12. februar 2018: Offisiell åpning av bygget.

 

Thu, 01 Mar 2018 13:44:04 +0100