Hvorfor

Mål organisering og bakgrunn

I Mars 2015 ga Kunnskapsdepartementet NTNU (den gang HiST) fullmakt til å inngå leieavtale med E. C. Dahls Eiendom om langsiktig leie av E. C. Dahlskvartalet for å utvikle nye lokaler for grunnskolelærerutdanningen.

Samlokalisering

Underveis i byggefasen har HiST fusjonert med NTNU og to lærerutdanningsmiljø (HiSTs Fakultet for lærer- og tolkeutdanning  og NTNUs program for lærerutdanning) er slått sammen til ett institutt fra 1.1.2017: Institutt for lærerutdanning (ILU) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). De to fagmiljøene er lokalisert på henholdsvis Rotvoll, Moholt og Gløshaugen og NTNU har vedtatt flytting av hele ILU til Kalvskinnet. Dermed er forutsetningene for flytting betydelig endret. Dimensjonerende tall for lærerutdanningen er dermed blitt ca det dobbelte av hva dette prosjektet er basert på. Arbeidet med innplassering av ILU pågår og er en del av prosjektet «samlokalisering som følge av fusjon» som har til oppgave å samlokalisere fusjonerte fagmiljø på kort sikt.

Hvorfor bygger vi?

Grunnskolelærerutdanningen ved tidl. HiST har siden 1994 holdt til på naturskjønne Rotvollneset, i de gamle lokalene til statens sinnsykeanstalt som ble oppført i 1870-årene.  Lokalene er utdaterte som rammer for vår virksomhet og fremstår som lite fleksible for å imøtekomme behov i stadig endring. Beliggenheten er heller ikke sentral nok til at studentene er tilstede utover vanlig forelesningstid og campusen blir i liten grad benyttet på ettermiddag og helger.

Sentrumsnært og synlig

HiST hadde i sin campus-strategi som mål å samle sine virksomheter sentrumsnært og synlig i aksen Kalvskinnet – Øya – Elgeseter/Hesthagen. Grunnskolelærerutdanningen skulle sammen med teknologiutdanningene utgjøre campus Kalvskinnet, helseutdanningene campus Øya og økonomiutdanningen campus Elgeseter/Hesthagen.

Målet nå er å samle lærerutdanningen som er spredt på henholdsvis Rotvoll, Moholt og Gløshaugen, som da også vil komme nærmere NTNUs øvrige virksomhet.

Les mer om samlokaliseringsprosjektet (NTNU innsida).

NTNUS arealer

Kvartalet består av totalt 6 bygg. Prosjektet bygger og rehabiliterer til sammen 14 319,7 kvadratmeter basert på funksjonsprogrammet fra 12. april 2014 som inneholder:

  • Undervisningsrom: Auditorier, grupperom og rom tilrettelagt for digital utprøving av undervisning.
  • Spesialrom: Tegnesal, tekstilsal, keramikkverksted, treverksted, våtrom med lager, grafikkverksted med lager, utstillingsareal, atelier, musikk undervisningsrom, arbeidsstasjoner til komposisjon, grupperom bandoppsett, grupperom instrumental undervisning, øvingsrom piano, lager for instrumenter, studiorom, dramarom, gymsal, styrkerom, teorirom, utstillingsareal, garderober, lager til uteutstyr, naturfagssal, skolelaboratorium, forberedelsesrom, kjemikalielager, lager for feltutstyr, grupperom og studiesamling/studierom studenter.
  • Studentarbeidsplasser: Grupperom og lesesaler.
  • Vrimlearealer og uformelle arbeidsplasser.
  • Ansattarealer.
  • Bibliotek.

To av byggene, Sukkerhuset og Schnitlergården, inngår ikke som en del av prosjektet. NTNU har egne leieavtaler for disse to.

Tue, 12 Sep 2017 10:53:26 +0200
Gymsal Lysholm