Hvor

Hvor er E.C Dahls gate 2?

Nybygget til lærerutdanningen ligger på Kalvskinnet nært NTNUs øvrige virksomhet og i Trondheim sentrum.

Lærerutdanningen vil også benytte lokaler i Akrinn, NTNUs campus i Sverresgate. Samlokaliseringsprosjektet ser også på muligheter for å ta i bruk flere bygg når hele institutt for lærerutdanning skal flyttes til Kalvskinnet i løpet av 2018.  

 

Vrimleareal og grupperom Lysholm

Dokumenter