Campuser ved NTNU

Campuser ved NTNU

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. 

På sidene for hver campus finner du blant annet kart, info om parkering, kollektivtrafikk, kantiner, bibliotek, bokhandel, lese- og datasaler. 

Gjøvik og Ålesund

Gjøvik og Ålesund

Campusprosjektet

Møt NTNU

Møt NTNU

Har du lyst til å møte NTNU-studenter for å lære mer om hva du kan studere, livet på campus og fritidstilbudet som student?

Møs oss på åpen dag, messer og skolebesøk

Kontakt