Campuser ved NTNU

Campuser ved NTNU

På disse sidene finner du blant annet kart, info om parkering, kollektivtrafikk, kantiner, bibliotek, bokhandel, lese- og datasaler. 

Trondheim

Trondheim

NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

Trondheim flyfoto. Foto.

Gjøvik og Ålesund

Gjøvik og Ålesund

Campuser i Trondheim

Campuser i Trondheim

Dragvoll og Elgeseter

Gløshaugen og Kalvskinnet

Lerkendal-Valgrinda og Moholt

Olavskvartalet og Solsiden

Tunga og Tyholt

Øya

Campusprosjektet

Kontakt

Møt NTNU

Møt NTNU

Har du lyst til å møte NTNU-studenter for å lære mer om hva du kan studere, livet på campus og fritidstilbudet som student?

Møs oss på åpen dag, messer og skolebesøk