NTNUs kontor i Oslo

NTNUs kontor i Oslo


Om Oslo-kontoret

Etter- og videreutdanning for østlandsområdet

NTNUs kontor i Oslo tilbyr etter- og videreutdanning og lokalene brukes hovedsakelig til studiesamlinger.

Åpent kontor for næringslivet

Kontoret er også en åpen dør inn til NTNU for næringsliv og andre virksomheter på Østlandet som ønsker samarbeid med NTNU om kompetanseheving og forskning. Her kan de få innblikk i nyere forskning og møte fagekspertise gjennom frokostmøter og andre arrangementer.

Fasiliteter

Kontoret består av undervisningsrom, grupperom og kontorplasser. I tilknytning til lokalene ligger et møtesenter med kantine, møterom og et auditorium.

Ansatte ved NTNU har tilgang til møterom og arbeidsplass på kontoret når de er på reise i Oslo.


Kontakt oss

Daglig leder Camilla Roede Skevik

Kontaktskjema


 

Etter- og videreutdanning med samlinger i Oslo

Video om Oslokontoret


Finn oss

Finn oss

Besøksadresse: Øvre Vollgate 7
Postadresse: Rådhusgata 27, 0158 Oslo

Mini calevent portlet

Arrangement