NTNUs kontor i Oslo

NTNUs kontor i Oslo


Om Oslo-kontoret

Etter- og videreutdanning for østlandsområdet

NTNUs kontor i Oslo tilbyr etter- og videreutdanning og lokalene brukes hovedsakelig til studiesamlinger.

Åpent kontor for næringslivet

Kontoret er også en åpen dør inn til NTNU for næringsliv og andre virksomheter på Østlandet som ønsker samarbeid med NTNU om kompetanseheving og forskning. Her kan de få innblikk i nyere forskning og møte fagekspertise gjennom frokostmøter og andre arrangementer.

Kontakt oss

Fasiliteter

Kontoret består av undervisningsrom, grupperom og kontorplasser. I tilknytning til lokalene ligger et møtesenter med kantine, møterom og et auditorium.

Ansatte ved NTNU har tilgang til møterom og arbeidsplass på kontoret når de er på reise i Oslo.


Etter- og videreutdanning med samlinger i Oslo

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.05.2020 31.08.2020 IØ6501 7,5
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 PED6667 20
Praktisk prosjektledelse 05.08.2020 02.09.2020 PK6400 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 15.05.2020 10.09.2020 SOS6502 7,5
Universell utforming for servicenæringen 15.06.2020 16.09.2020 VB6107 10
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 10.08.2020 17.09.2020 PK6245 7,5
Introduksjon til bærekraftig bedriftsøkonomi 17.09.2020 BBOA6015 7,5
Testteoretisk kompetanse 01.08.2020 23.09.2020 PED6027 15
Organisasjon og endring - Oslo - ekstrakurs 15.05.2020 24.09.2020 SOS6502 7,5
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 01.09.2020 15.10.2020 IØ6390 7,5
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 01.09.2020 19.10.2020 RAD6000 7,5
Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller 01.06.2020 22.10.2020 AV600217 7.5
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 2-dagers kurs 15.09.2020 26.10.2020 RAD6010 7,5
Prosjekteringsledelse 15.09.2020 27.10.2020 AAR6006 7,5
Universell utforming for svaksynte 01.10.2020 02.11.2020 VB6106 10
Internasjonal digital markedsføring 01.12.2020 10.01.2021 AV600317 7.5
VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development 15.09.2020 11.01.2021 BA6280 15
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2020 11.02.2021 AV600417 7.5

Video om Oslokontoret


Finn oss

Finn oss

Besøksadresse: Øvre Vollgate 7
Postadresse: Rådhusgata 27, 0158 Oslo

Mini calevent portlet

Arrangement