NTNUs kontor i Oslo

NTNUs kontor i Oslo


Om Oslo-kontoret

Etter- og videreutdanning for østlandsområdet

NTNUs kontor i Oslo tilbyr etter- og videreutdanning og lokalene brukes hovedsakelig til studiesamlinger.

Åpent kontor for næringslivet

Kontoret er også en åpen dør inn til NTNU for næringsliv og andre virksomheter på Østlandet som ønsker samarbeid med NTNU om kompetanseheving og forskning. Her kan de få innblikk i nyere forskning og møte fagekspertise gjennom frokostmøter og andre arrangementer.

Kontakt oss

Fasiliteter

Kontoret består av undervisningsrom, grupperom og kontorplasser. I tilknytning til lokalene ligger et møtesenter med kantine, møterom og et auditorium.

Ansatte ved NTNU har tilgang til møterom og arbeidsplass på kontoret når de er på reise i Oslo.


Etter- og videreutdanning med samlinger i Oslo

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.12.2020 27.01.2021 IØ6501 7,5
Digitalisering av verdiskaping 01.12.2020 11.02.2021 AV600417 7.5
Digitalisering av verdiskaping 25.01.2021 11.02.2021 AV600417 7.5
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.01.2021 15.02.2021 IØ6390 7,5
Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam 15.01.2021 15.02.2021 IØ6390 7,5
Praktisk prosjektledelse 01.12.2020 17.02.2021 PK6400 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 01.11.2020 18.02.2021 SOS6502 7,5
Testteoretisk kompetanse 01.12.2020 23.02.2021 PED6027 15
Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650 08.02.2021 03.03.2021 VB6114 7,5
Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 15.01.2021 16.03.2021 RAD6000 7,5
Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 01.02.2021 18.03.2021 PK6245 7,5
Introduksjon til Maskinlæring og Semantisk Web for bygg anlegg 08.03.2021 07.04.2021 VB6115 7,5

Video om Oslokontoret


Finn oss

Finn oss

Besøksadresse: Øvre Vollgate 7
Postadresse: Rådhusgata 27, 0158 Oslo

Mini calevent portlet

Arrangement