NTNUs kontor i Oslo

NTNUs kontor i Oslo


Om Oslo-kontoret

Etter- og videreutdanning for østlandsområdet

NTNUs kontor i Oslo tilbyr etter- og videreutdanning og lokalene brukes hovedsakelig til studiesamlinger.

Åpent kontor for næringslivet

Kontoret er også en åpen dør inn til NTNU for næringsliv og andre virksomheter på Østlandet som ønsker samarbeid med NTNU om kompetanseheving og forskning. Her kan de få innblikk i nyere forskning og møte fagekspertise gjennom frokostmøter og andre arrangementer.

Kontakt oss

Fasiliteter

Kontoret består av undervisningsrom, grupperom og kontorplasser. I tilknytning til lokalene ligger et møteromssenter med kantine, møterom og et auditorium.

Ansatte ved NTNU har tilgang til møterom og arbeidsplass på kontoret når de er på reise i Oslo.


Etter- og videreutdanning med samlinger i Oslo

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Ledelse og strategi - Trondheim/Oslo 15.11.2019 04.02.2020 IØ6501 7,5
Organisasjon og endring - Oslo 15.11.2019 13.02.2020 SOS6502 7,5
Praktisk prosjektledelse - Oslo 15.11.2019 03.03.2020 PK6203 7,5
Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 15.05.2020 01.09.2020 PED6667 20

Finn oss

Finn oss

Besøksadresse: Øvre Vollgate 7
Postadresse: Rådhusgata 27, 0158 Oslo

Mini calevent portlet

Arrangement

Frokostmøter

Frokostmøtene starter med frokost og mingling fra kl 08.15. Foredragene begynner kl 08.30.