NTNU i Brussel

NTNU i Brussel

Kart: NTNUs campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund og NTNUs kontor i Brussel

NTNUs kontor i Brussel arbeider for å fremme og styrke NTNUs deltakelse i Europa. Kontoret gir informasjon, rådgiving og støtte til NTNUs ansatte som vil arbeide og bidra innen europeisk forskning.

Kontoret representerer «døren til NTNU» for organisasjoner som ønsker å samarbeide og skape synergier med NTNU og «døren til Europa» for ansatte som vil benytte tjenestene kontoret tilbyr.

NTNUs Brusselkontor bistår universitetets faggrupper med å identifisere og delta i toneangivende europeiske nettverk, samt langsiktig posisjonering i relevante europeiske organisasjoner, allianser og plattformer. Kontoret bistår i tillegg med å identifisere aktuelle finansieringsmuligheter, og å bygge partnerskap og konsortier mot konkrete utlysninger.


Norwegian House of Research and Innovation

Norwegian House of Research and Innovation

Video: NTNU, NORCESINTEF og Universitetet i Bergen åpnet sitt nye felleskontor i Brussel 3. mai 2019. Målet er å få innpass i EU sine store forskningsprogrammer.

The Norwegian House of Research and Innovation eies og driftes av NTNU, NORCE, SINTEF og UiB i fellesskap. 

– Med det nye kontoret får vi en styrket tilstedeværelse som er svært viktig. De store industriselskapene, som Telenor, har vært her en stund. Nå har vi styrket vårt nærvær, sier prorektor for forskning, Bjarne Foss.

– Brussel er en jungel, i betydningen at det er en sjargong som kan være vanskelig å dekode: Et stammespråk, fylt av akronymer det ikke er helt enkelt å forstå. Brussel Office's rolle er å hjelpe forskere i Norge å finne vei inn i denne jungelen, og å orientere seg i den, sier Head of NTNU’s Brussels Office, Massimo Busuoli.


Video: Dette er NTNU

Video: Dette er NTNU

 


Video: NTNU Alumni Network

Video: NTNU Alumni Network

Video: Einar Brøndlund, CEO i MHWirth, intervjues av Massimo Busuoli, leder av NTNUs Brusselkontor.

Brøndlund skal lede og koordinere arbeidet i NTNU Alumni Network Europe, et nettverk av NTNU-alumner i Europa. Nettverket vil arbeide for å styrke NTNUs samarbeid med europeisk arbeids- og næringsliv.

 


Intervju: Massimo Busuoli

Intervju: Massimo Busuoli

Av Anne Sliper Midling, NTNU

Head of Office Massimo BusuoliDu har siden 2006 vært direktør for ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development i Brussel. Hvorfor ønsker du å være NTNUs mann i Brussel?

– Jeg liker å utfordre meg selv med nye eventyr. Jeg elsker å bygge nytt, og jeg liker å følge det jeg bygger. Det har jeg muligheten til nå, sier Busuoli.

Les hele intervjuet med Massimo Busuoli.

 


Tematiske satsingsområder

Tematiske satsingsområder

Muligjørende teknologier

Muligjørende teknologier

space

 

NTNU Alumni

NTNU Alumni

Nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling mellom deg som tidligere student og NTNU.

 


Konferanser

Konferanser