NTNU i Brussel

Kart: NTNUs campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund og NTNUs kontor i Brussel

NTNUs kontor i Brussel arbeider for å fremme og styrke NTNUs deltakelse i Europa. Kontoret gir informasjon, rådgiving og støtte til NTNUs ansatte som vil arbeide og bidra innen europeisk forskning.

Kontoret representerer «døren til NTNU» for organisasjoner som ønsker å samarbeide og skape synergier med NTNU og «døren til Europa» for ansatte som vil benytte tjenestene kontoret tilbyr.

NTNUs Brusselkontor bistår universitetets faggrupper med å identifisere og delta i toneangivende europeiske nettverk, samt langsiktig posisjonering i relevante europeiske organisasjoner, allianser og plattformer. Kontoret bistår i tillegg med å identifisere aktuelle finansieringsmuligheter, og å bygge partnerskap og konsortier mot konkrete utlysninger.

Mer informasjon om NTNUs deltakelse i Horisont 2020 og liste over pågående EU-prosjekter.


NTNU har oppnådd en tredjedel av målet om å skaffe en milliard i tildelinger fra Horisont 2020. – Det er bra, men nå må vi øke tempoet, sier Massimo Busuoli, NTNUs mann i Brussel.


Konferanser

NTNU Internationalization Conference 2018, 13. november i Trondheim

NTNU European Conference 2018, 26. november i Brussel


Tematiske satsingsområder

Dette er NTNU

NTNU Alumni Network Europe

Video: Einar Brøndlund, CEO i MHWirth, intervjues av Massimo Busuoli, leder av NTNUs Brusselkontor.

Brøndlund skal lede og koordinere arbeidet i NTNU Alumni Network Europe, et nettverk av NTNU-alumner i Europa. Nettverket vil arbeide for å styrke NTNUs samarbeid med europeisk arbeids- og næringsliv.


NTNU Alumni European Conference
8 November 2017 

Se bilder fra konferansen på Flickr

 


Massimo Busuoli

Av Anne Sliper Midling, NTNU

Head of Office Massimo BusuoliDu har siden 2006 vært direktør for ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development i Brussel. Hvorfor ønsker du å være NTNUs mann i Brussel?

– Jeg liker å utfordre meg selv med nye eventyr. Jeg elsker å bygge nytt, og jeg liker å følge det jeg bygger. Det har jeg muligheten til nå, sier Busuoli.

Les hele intervjuet med Massimo Busuoli.

Muligjørende teknologier