NTNU i Brussel

Kart: NTNU i Trondheim, Gjøvik, Ålesund, Brussel, Japan


NTNUs kontor i Brussel arbeider for å fremme og styrke kjennskap til NTNU og deltakelse i EU og relaterte tiltak. Kontoret gir informasjon, operativ rådgiving og støtte til NTNUs ansatte som vil arbeide og bidra innen europeisk forskning.

Kontoret representerer «døren til NTNU» for organisasjoner som ønsker å starte samarbeid og skape synergier med NTNU og «døren til Europa» for ansatte som er villige til å dra nytte av tjenestene kontoret tilbyr.

NTNUs Brusselkontor kan bistå NTNUs faggrupper i å identifisere og delta i toneangivende europeiske nettverk og i langsiktig posisjonering mot relevante europeiske organisasjoner, allianser og plattformer, og kan også bistå i å identifisere aktuelle finansieringsmuligheter og bygge partnerskap og konsortier mot konkrete utlysninger.


NTNU har oppnådd en tredjedel av målet om å skaffe en milliard i tildelinger fra Horisont 2020. – Det er bra, men nå må vi øke tempoet, sier Massimo Busuoli, NTNUs mann i Brussel.


NTNU Alumni Network Europe

Video: Einar Brøndlund, CEO i MHWirth, intervjues av Massimo Busuoli, leder av NTNUs Brusselkontor.

Brøndlund skal lede og koordinere arbeidet i NTNU Alumni Network Europe, et nettverk av NTNU-alumner i Europa. Nettverket vil arbeide for å styrke NTNUs samarbeid med europeisk arbeids- og næringsliv.


NTNU Alumni European Conference
8 November 2017 

Se bilder fra konferansen på Flickr

 


Massimo Busuoli

Av Anne Sliper Midling, NTNU

Head of Office Massimo BusuoliDu har siden 2006 vært direktør for ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development i Brussel. Hvorfor ønsker du å være NTNUs mann i Brussel?

– Jeg liker å utfordre meg selv med nye eventyr. Jeg elsker å bygge nytt, og jeg liker å følge det jeg bygger. Det har jeg muligheten til nå, sier Busuoli.

Les hele intervjuet med Massimo Busuoli.