Illustrasjonsbilde/FOTO

 


NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab)

NTNU Senter for fiskeri og havbruk er lokalisert til "SeaLab" på Brattørkaia. NTNUs forskningsfartøy "FS Gunnerus" har kaiplass rett utenfor (R/V Gunnerus).

Det tverrfaglige senteret ble opprettet i 2007 som en del av NTNUs strategiske satsing innen Marin og maritim forskning. Det har brukere fra fire av NTNUs sju fakulteter, og er et felles møtested for forskning og undervisning med fokus på:

  • Akvakultur og akvakulturteknikk
  • Fiskeri og bærekraftig marin innhøsting
  • Prosessering av marine ressurser
  • Havområdeutforskning og utvikling av marin teknologi
  • Samfunn og kultur (bærekraft i kystsamfunn og globalisering)

SINTEFs institutter "Fiskeri og havbruk", "Materialer og kjemi" og "Marin miljøteknologi" holder til i samme bygning, og det er et utstrakt samarbeid mellom NTNU og SINTEFs grupper på "Sealab".

Senteret har flere forsøkshaller og temperaturregulerte rom med tilgang til både sjøvann og ferskvann. En stor hall er øremerket for arbeid med utvikling av fiskeriteknologi og fiskeredskaper.

Senter for fiskeri og havbruk har fullt utstyrt morfologi-/mikroskopilaboratorium og laboratorier for biokjemiske analyser, eksperimentelt arbeid med isotoper, og fysiologilaboratorium (for økotoksikologiske, økofysiologiske og fysiologiske akvatiske studier).

Senteret har kontorer og kontorlandskap for 60 personer.

NTNU Senter for fiskeri og havbruk har forskningskonsesjoner for akvakulturvirksomhet med laksefisk og en rekke marine arter, og er godkjent som forsøksdyravdeling (lenke til siden om hvilke konsesjoner vi har). Fakultet for naturvitenskap (NV) har driftsansvaret for senteret.

Driften av senteret skal legge forholdene til rette for:

  • Master- og doktorgradsstudier, samt for laboratoriekurs i tilknytning til ulike kurs i akvakultur og akvatisk miljø
  • Forsøksvirksomhet med akvatiske organismer innen akvakultur og akvatisk miljø
  • Nødvendig analysevirksomhet, inkludert instrumentering, for gjennomføring av forsøksvirksomheten

Kontakt

Elin Kjørsvik (leder brukerutvalget)

Arne Kjøsnes (driftsleder)

AQUAEXCEL2020

Ønsker du å bruke våre høyt automatiserte foringsanlegg gratis?

Det EU-finansierte AQUAEXCEL2020-prosjektet gir muligheter for transnasjonal tilgang til NTNU CodTech-eksperimentelle anlegg på SeaLab.

AQUAEXCEL2020
(info kun på engelsk)

AQUAEXCEL2020 logo

Driftsstyret NTNU SeaLab

Magnar Hole (leder), NV-fakultetet

Geir Ivar Soleng, IE-fakultetet

Harald Ellingsen, Marin teknikk

Yngvar Olsen, Inst. for biologi

Elin Kjørsvik , Inst. for biologi

Anne Rossvoll, IV-fakultetet

Studie- og kurstilbud

Bachelorprogram

Biologi (marinbiologi og akvakultur)

Masterprogrammer

Marine Coastal Development

Ph.d-utdanning

Er du faglig sterk? Har du motivasjon og lyst til å forske?
Les mer om ph.d.-muligheter