SeaLab - hovedbilde

Illustrasjonsbilde/FOTO

 


NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab)

NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab)

 

NTNU SeaLab er et tverrfaglig forskningssenter innen NTNUs strategiske satsing på Havromsvitenskap og teknologi. Senteret har brukere fra flere fakulteter på NTNU, og det er mulig å gjennomføre forsknings- og undervisningsaktivitet innen marin biologi, med hovedfokus på:

  • Akvakultur og akvakulturteknologi
  • Marin bioteknologi, inkludert prosessering av marine bioressurser
  • Marin miljøforurensning
  • Havområdeutforskning - marin teknologi

For å legge til rette for denne forsknings- og undervisningsaktiviteten er NTNU SeaLab utstyrt med marine laboratorier (forsøkshaller og temperaturregulerte rom), analyselaboratorier, undervisningsrom, leseplasser for studenter og kontorer. Alle fasiliteter er tilgjengelig for interne og eksterne brukere.

 

Kontakt

Kontakt

 

Arne Kjøsnes (Driftsleder)

Inger Margaret Jennings (Koordinator)

Kjell Inge Reitan (Leder brukerutvalget)

Driftsstyret NTNU SeaLab

Driftsstyret NTNU SeaLab

 

Kjetil Rasmussen
(Styrets leder - Inst. for biologi)

Halstein Hemmer
(Inst. for kjemi)

Andreas Møllerløkken
(Inst. for bioteknologi og matvitenskap)

Tove Havnegjerde
(Inst. for biologiske fag Ålesund)

Trygve Eikevik
(Inst. for energi- og prosessteknikk - IV-fakultetet)

Alexandra Neyts
(TSO Oceans - Inst. for marin teknikk)