Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

Fagenhet

Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

bilde av kvinne  liggende i blomstereng

Fagenhet for voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

Fagenhet for voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid studerer et bredt felt av psykiske lidelser og ruslidelser fra basalforskning til klinisk forskning og epidemiologi. Vi driver omfattende klinisk forskning og undervisning. Forskningen skjer hovedsaklig innen disiplinene voksenpsykiatri og medisinske atferdsfag.

Fagenhet for voksenpsykiatri og rus arbeider tett med kliniske avdelinger i Divisjon Psykisk helsevern ved ​​​​​Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital og avdelinger i resten av helseregionen. Vårt arbeid har resultert regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekt. Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) og Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, er samorganiseringer mellom fagmiljøer ved NTNU og St. Olavs hospital.

Forskningsgrupper

Les mer om Fagenhet for voksenpsykiatri og rus i engelske nettsider - Adult psychiatry and substance abuse

02 des 2020

NTNU Institutt for psykisk helse

person-portlet

Fagenhetsleder

Solveig Merete Klæbo Reitan
Professor
solveig.reitan@ntnu.no
48042923
48042923

Kontakt

Kontakt

  Ansatte Fagenhet for Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

  kontakt@iph.ntnu.no

Postadresse

NTNU Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter, MTFS 4.403

Ledelse studier IPH