Institutt for psykisk helse

Voksenpsykiatri og rus

Foto: Håvard Kallestad / NTNU

Fagenhet for voksenpsykiatri og rus (VOP) studerer et bredt felt av psykiske lidelser og ruslidelser fra basalforskning til klinisk forskning og epidemiologi.

Vi driver omfattende klinisk forskning og undervisning. Forskningen skjer hovedsaklig innen disiplinene voksenpsykiatri og medisinske atferdsfag.

Fagenhet for voksenpsykiatri og rus arbeider tett med kliniske avdelinger i Divisjon Psykisk helsevern ved ​​​​​Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital og avdelinger i resten av helseregionen. Vårt arbeid har resultert regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekt.

Fagenhet for voksenpsykiatri og rus har felles kontorer og ledelse med Avdeling for forskning og utvikling (AFFU). En del av forskningen er knyttet opp mot Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, St. Olavs hospital, avdeling Brøset.

Forskningen ved Fagenhet for voksenpsykiatri og rus er presentert i engelske nettsider -

Adult psychiatry and substance abuse

Wed, 22 Nov 2017 12:38:56 +0100

Kontakt oss

Ansatte ved Fagenhet for voksenpsykiatri og rus

Telefon:73864600  

Faks: 73864910

Epost: vop-post@medisin.ntnu.no

Besøksadresse

Bygg 1, 2. etg. Østmarkveien 15, Lade

Postadresse

Institutt for psykisk helse, Postboks 8905 MTFS, 7491 Trondheim

AFFU

Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) er en samorganisering mellom fagmiljøer innen voksenpsykiatri ved NTNU og St. Olavs hospital. Department of Research and Development (AFFU)