Voksenpsykiatri og rus

Institutt for psykisk helse

Voksenpsykiatri og rus

Foto: Håvard Kallestad / NTNU

Voksenpsykiatri og rus_txt

Fagenhet for voksenpsykiatri og rus (VOP) studerer et bredt felt av psykiske lidelser og ruslidelser fra basalforskning til klinisk forskning og epidemiologi. Vi driver omfattende klinisk forskning og undervisning. Forskningen skjer hovedsaklig innen disiplinene voksenpsykiatri og medisinske atferdsfag.

Fagenhet for voksenpsykiatri og rus arbeider tett med kliniske avdelinger i Divisjon Psykisk helsevern ved ​​​​​Universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs hospital og avdelinger i resten av helseregionen. Vårt arbeid har resultert regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekt. Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) og Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, er samorganiseringer mellom fagmiljøer ved NTNU og St. Olavs hospital.

Forskningsgrupper

 

Akuttpsykiatrisk senter Østmarka. Foto

Les mer om Fagenhet for voksenpsykiatri og rus i engelske nettsider - Adult psychiatry and substance abuse

18 okt 2019

person-portlet

Fagenhetsleder

Solveig Merete Klæbo Reitan
Førsteamanuensis
solveig.reitan@ntnu.no
48042923

Kontakt oss

Kontakt oss

Ansatte ved Fagenhet for voksenpsykiatri og rus

kontakt@iph.ntnu.no

Postadresse

Institutt for psykisk helse, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Ledelse studier IPH