Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage

Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.

 

Besøk hagen

Besøk hagen

Hagen er alltid åpen og gratis

Arboretet

Arboretet

I Arboretet vokser trær og busker fra den nordlige halvkule.Arboretet. Foto: Montserrat de la Fuente, NTNU Vitenskapsmuseet.

Plantesystemet

 

Plantesystemet

Plantesystemet viser planterikets slektskapsforhold og utviklingshistorie.Plantesystemet. Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Prydbedene

 

Prydbedene

Prydbedene omkranser gårdshusene på den gamle lystgården Ringve.Gården Ringve. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.

Gamlehagen

Gamlehagen

Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge.Gamlehagen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Primulahagen

 

Primulahagen

Primulahagen viser arter og sorter i den store planteslekta Primula.Primulahagen. Foto: Vibekke Vange / NTNU Vitenskapsmuseet

Haugene

 

Haugene

Haugene har trær og busker med dekorative blomster.Haugene. Foto: Vibekke Vange / NTNU Vitenskapsmuseet

Parken

Parken

Parken er den gamle gårdshagen på Ringve, holdt i engelsk landskapsstil.Parken. Foto: Vibekke vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Renessansehagen

 

Renessansehagen

Renessansehagen er en urtehage med lokalhistorisk vri.Renessansehagen, Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Skogen

 

Skogen

I Skogen kan man følge hvordan tidligere beitemark utvikles til skog.

Utforsk hagen på nett

Utforsk hagen på nett

Kartutsnitt Hageutforsker

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

  • E-post: ringve.botaniske@vm.ntnu.no
  • Telefon: 73 59 22 69
  • Besøksadresse: Lade allé 58
  • Postadresse: NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim