Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage

Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.

Hageanlegget er på 130 dekar og har praktfull beliggenhet på en høyde på Ladehalvøya, 3 km øst for Trondheim sentrum. Midt i hagen ligger gården Ringve med historie tilbake til 1600-tallet. Gjennom flere århundrer var Ringve lystgård for velstående trondheimsfamilier, inntil Ringve museum ble etablert her i 1952. Ringve museum er nå Norges nasjonalmuseum for musikk og musikkinstrumenter.
 
Ringve botaniske hage ble opprettet som universitetshage i 1973 og drives gjennom NTNU Vitenskapsmuseet. Hagen er bygget opp som en klassisk universitetshage, der de ulike plantesamlingene demonstrerer ulike aspekter innenfor botanikken, for eksempel plantegeografi, systematikk, etnobotanikk og hagehistorie.
 
Med botanisk hage og musikkmuseet er Ringve en viktig turistattraksjon i Trondheim. Den flotte beliggenheten, det store arealet og de mange aktivitetene som foregår her året gjennom gjør også Ringve til et viktig rekreasjonsområde for byens befolkning.

Ringve botaniske hage

Tjern med planter rundt

Arboretet

I Arboretet vokser trær og busker fra den nordlige halvkule.
Arboretet
Grussti med fine planter langs sidene

Gamlehagen

Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge.
Gamlehagen
Fint opparbeidet hage

Renessansehagen

Renessansehagen er en urtehage med lokalhistorisk vri.
Renessansehagen
Fin hage med statue og planter

Parken

Parken er den gamle gårdshagen på Ringve, holdt i engelsk landsskapsstil.
Parken
Hage med fine planter

Plantesystemet

Plantesystemet viser planterikets slektskapsforhold og utviklingshistorie.
Plantesystemet
Blomsterbed

Primulahagen

Primulahagen viser arter og sorter i den store planteslekta Primula.
Primulahagen
Løkhage med sti gjennom

Løkhagen

Løkhagen inneholder en rekke gamle bruksløk som tradisjonelt har vært dyrket til mat i Norge.
Løkhagen
Gammelt hus med fine blomster rundt

Prydbedene

Prydbedene omkranser gårdshusene på den gamle lystgården Ringve.
Prydbedene
benk med trær rundt

Haugene

Haugene har trær og busker med dekorative blomster.
Haugene
Skog

Skogen

I Skogen kan man følge hvordan tidligere beitemark utvikles til skog.
Skogen

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Besøk hagen

Besøk hagen

Hagen er alltid åpen og gratis

Utforsk hagen på nett

Utforsk hagen på nett

Kartutsnitt som viser Ringve botaniske hage.