Ringve botaniske hage

Ringve botaniske hage

Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.

Ringve botaniske hage

Hage med fine planter

Plantesystemet

Plantesystemet viser planterikets slektskapsforhold og utviklingshistorie.
Plantesystemet
Grussti med fine planter langs sidene

Gamlehagen

Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge.
Gamlehagen
Fint opparbeidet hage

Renessansehagen

Renessansehagen er en urtehage med lokalhistorisk vri.
Renessansehagen
Gammelt hus med fine blomster rundt

Prydbedene

Prydbedene omkranser gårdshusene på den gamle lystgården Ringve.
Prydbedene
Blomsterbed

Primulahagen

Primulahagen viser arter og sorter i den store planteslekta Primula.
Primulahagen
Skog

Skogen

I Skogen kan man følge hvordan tidligere beitemark utvikles til skog.
Skogen
Tjern med planter rundt

Arboretet

I Arboretet vokser trær og busker fra den nordlige halvkule.
Arboretet
benk med trær rundt

Haugene

Haugene har trær og busker med dekorative blomster.
Haugene
Fin hage med statue og planter

Parken

Parken er den gamle gårdshagen på Ringve, holdt i engelsk landsskapsstil.
Parken

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Besøk hagen

Besøk hagen

Hagen er alltid åpen og gratis

Utforsk hagen på nett

Utforsk hagen på nett

Kartutsnitt som viser Ringve botaniske hage.