Ringve botaniske hage

Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.

 

Besøk hagen

Hagen er alltid åpen og gratis

Arboretet

Arboretet. Foto: Montserrat de la Fuente, NTNU Vitenskapsmuseet.Arboretet har busker og skogdannende trær som alle er hjemmehørende på den nordlige halvkule.

Plantesystemet

Plantesystemet. Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.Systemet er bygd opp for å vise plantenes slektskapsforhold og utviklingshistorie.

Gamlehagen

Gamlehagen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter, levende kulturminner, fra Midt-Norge.

Renessansehagen

Renessansehagen, Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.Renessansehagen på Ringve er en urtehage med lokalhistorisk vri, som viser planter som ble dyrket i Trondheim på 1600-tallet.

Parken

Parken. Foto: Vibekke vange, NTNU Vitenskapsmuseet.Parken er den gamle gårdshagen på Ringve, som ble anlagt på 1850-tallet og er holdt i engelsk landskapsstil.

Prydbedene

Gården Ringve. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.Gården Ringve ligger på Lade, øst for Trondheim, omkring tre kilometer fra byens sentrum.

Utforsk hagen på nett

Kartutsnitt Hageutforsker

Kontaktinformasjon

  • E-post: ringve.botaniske@vm.ntnu.no
  • Telefon: 73 59 22 69
  • Besøksadresse: Lade allé 58
  • Postadresse: NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim