Vår forskning

NTNU idrett

Vår forskning

På denne siden finner du en oversikt over institutt og fagmiljø ved NTNU som driver forskning og tilbyr utdanning relatert til idrettsfag

NTNU idrett er et faglig nettverk av forskere eller undervisere innenfor idrett eller idrettsrelaterte tema. Nettverket ble etablert i 2021 og har til hensikt å skape tettere samarbeid rundt både undervisning og forskningen på idrettsfeltet ved NTNU.

Nettverket er ledet av Professor Stig Arve Sæther (SU-fakultetet) og har i tillegg følgende personer som representanter for fakultetene i nettverket: Professor Gertjan Ettema (MH-fakultetet), førsteamanuensis Olav Torp (IV-fakultetet) og Professor Harry Arne Solberg (ØK-fakultetet).

Foto: Kim Sørenssen/NTNU

Våre forskningsmiljø

Våre forskningsmiljø

Forskningssenter: SCMR.

  • Sykkel-VM i Bergen i 2017.
  • Analyser av økonomiske virkninger for ulike modeller som benyttes for idretts- og kulturarrangementer samt økonomiske analyser av lagidretter.

Forskningssenter: SIAT.

Aktuelle prosjekter

Forskningssenter: CERG.

Forskningssenter: SENTIF.

  • Idrettsspesifikke krav til teknikk og fysiologi
  • Trening og restitusjon for å møte idrettenes arbeidskrav
  • Kvinnelige toppidrettsutøvere
  • Para-idrett

Aktuelt

Aktuelt

Orienteringsløper og ingeniør

10 av 19 på landslaget i orientering utdanner seg til å bli ingeniør. Hvorfor er det slik?