IDR3025 - Idrettsvitenskap-spesialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering innenfor idrettsvitenskap. Studentene skal skrive en oppgave på 15 til 20 sider (5600-7500 ord). Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og veileder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:
* få en grundig innsikt i et valgt idrettsvitenskapelig fagområde.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:
* behandle et selvvalgt tema på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar/veiledning tilsvarende 2 t pr. uke. Det vil bli arrangert et seminar for alle som skriver oppgave, hvor alle får tilbakemelding fra studenter og faglærer. Seminaret vil gå over 3-4 ganger pr. semester Vurderingsform: Oppgave. Oppgaven skal leveres i 3 eksemplarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema, individuell veiledning og seminarer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Idrettsvitenskap (MIDR)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter på master i idrettsvitenskap og 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVIDR313 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
16.11.2018

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.