course-details-portlet

IDR3025 - Idrettsvitenskap-spesialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering innenfor idrettsvitenskap. Studentene skal skrive en oppgave på 15 til 20 sider (5600-7500 ord). Tema for oppgaven skal velges i samråd med faglærer og veileder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - Studenten skal:

  • få en grundig innsikt i et valgt idrettsvitenskapelig fagområde.

Ferdighetsmål - Studenten skal kunne:

  • behandle et selvvalgt tema på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar/veiledning tilsvarende 2 t pr. uke. Det vil bli arrangert et seminar for alle som skriver oppgave, hvor alle får tilbakemelding fra studenter og faglærer. Seminaret vil gå over 3-4 ganger pr. semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent tema, individuell veiledning og seminarer

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter på master i idrettsvitenskap og 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVIDR313 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
02.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.02.2024

Innlevering
01.03.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU