course-details-portlet

IDRSA2004 - Trenerroller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Det blir lagt vekt på å forstå fordeler og ulemper med ulike trenerroller. Studentene skal arbeide med forståelsen av ulike målgrupper og hvordan dette danner grunnlaget for utforming av treneres praksis. Det vil bli lagt stor vekt på kommunikative prosesser i treningssammenhenger. Studentene skal arbeide med erfaringsbasert kunnskap i forhold til vitenskapelig basert kunnskap og metodiske konsekvenser av dette.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende forståelse av ulike aspekter ved trenerrollen innenfor idretten.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger ved trenerrollen innenfor idretten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (teoretisk og praktiske) 2 timer pr. uke, 2 timer øvinger pr. uke. Studentene skal gjennomføre egen praksis som trener/lærer for ungdom over 16 år, og skrive en øvingsoppgave knyttet til dette. Det legges vekt på læring gjennom studentaktive læringsformer. Vurderingsform: Skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.11.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 3

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
08.06.2022

Innlevering
08.06.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU