course-details-portlet

IDRSA2004 - Trenerroller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer A

Faglig innhold

Emnet legger vekt på å overføre teoretisk kunnskap til praktiske ferdigheter. Studentene skal arbeide med forståelsen av ulike målgrupper og hvordan dette danner grunnlaget for utforming av treneres praksis. Vi benytter derfor en kombinasjon av teoretiske forelesninger og praktiske gruppeøvinger hvor studentene skal utføre trenerpraksis. En sentral del av kurset er også at studentene skal utvikle sin egen trenerfilosofi. Dette foregår i høy grad gjennom gruppearbeid. Det vil bli lagt stor vekt på hvordan man kan kommunisere fagstoff både i og utenfor trenerpraksis.

Temaene for emnet er: trenerfilosofi, ferdighetsutvikling, motivasjon, treningsinnhold, trener-utøver forholdet, kjønn, makt og etikk i trenerrollen. Studentene skal arbeide med erfaringsbasert kunnskap i forhold til vitenskapelig basert kunnskap og metodiske konsekvenser av dette.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende forståelse av ulike aspekter ved trenerrollen innenfor idretten.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger ved trenerrollen innenfor idretten.
  • planlegge og utføre praktisk trening samt vite hvordan man kan endre praksis basert på målgruppe.
  • overføre teori til praksis.
  • kommunisere fagstoff omhandlende trenerrollen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (teoretisk og praktiske) 2 timer pr. uke, 2 timer praktiske øvinger pr. uke. Det legges vekt på læring gjennom studentaktive læringsformer.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % oppmøte på praktiske øvinger
  • Semesteroppgave

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
  • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 53
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU