IDRSA2004 - Trenerroller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det blir lagt vekt på å forstå fordeler og ulemper med ulike trenerroller. Studentene skal arbeide med forståelsen av ulike målgrupper og hvordan dette danner grunnlagte for utforming av treneres praksis. Det vil bli lagt stor vekt på kommunikative prosesser i treningssammenhenger. Studentene skal arbeide med erfaringsbasert kunnskap i forhold til vitenskapelig basert kunnskap og metodiske konsekvenser av dette.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal…
* gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende forståelse av ulike aspekter ved trenerrollen innenfor idretten.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne…
* bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger ved trenerrollen innenfor idretten.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (teoretisk og praktiske) 2 timer pr. uke, 2 timer øvinger pr. uke. Studentene skal gjennomføre egen praksis som trener/lærer for ungdom over 16 år, og skrive en semesteroppgave knyttet til dette. Det legges vekt på læring gjennom studentaktive læringsformer. Vurderingsform: oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent øvingsoppgave og deltakelse på seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

IDRSA1003 eller IDRSA1010 eller tilsvarende eller relevant praksis. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.