course-details-portlet

IDR3037 - Ferdighets- og prestasjonsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg forhold som påvirker ferdighetsutviklingen til utøvere innenfor både topp og breddeidrett. Viktige faser innenfor ferdighetsutvikling (barn, ungdom, voksen) vil bli omhandlet i lys av sentrale teorier og modeller for ferdighetsutvikling. Emnet tar utgangspunkt i en holistisk forståelse av ferdighetsutvikling i lys av både system (organisasjon), miljø (klubb/skole) og individ perspektiv. Det vil bli lagt vekt på hvordan disse dimensjonene påvirker hverandre og samtidig er gjensidig avhengig av hverandre for å optimalisere både ferdighetslæringen og utviklingen. Målgruppen for dette emnet er studenter som ønsker å jobbe med utvikling av utøvere enten som trenere eller ledere i idretten (bredde/topp) og/eller lærere på idrettsfag (videregående skole). Gjennom å skrive korte papers skal studentene se nærmere på en eller flere problemstillinger innenfor ferdighetsutvikling i lys av undervisning på emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal kunne

  • - vise både faglig oversikt og dybde, og kunne anvende denne til å beskrive hvordan ferdighets- og prestasjonsutvikling påvirkes i lys av et: system, miljø og individ perspektiv, og hvordan disse perspektivene gjensidig påvirker både ferdighets- og prestasjonsutviklingen og hverandre.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne

  • behandle faglige tema innenfor ferdighets- og prestasjonsutvikling på en selvstendig måte
  • behandle et avgrenset tema innenfor hvert av de tre perspektivene i lys av pensum på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid (et paper pr. perspektiv).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, samt seminar i snitt hver tredje uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar
  • 3 paper

Forkunnskapskrav

75 studiepoengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 16
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 04.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU