IDR3037 - Ferdighets- og prestasjonsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg forhold som påvirker ferdighetsutviklingen til utøvere innenfor både topp og breddeidrett. Viktige faser innenfor ferdighetsutvikling (barn, ungdom, voksen) vil bli omhandlet i lys av sentrale teorier og modeller for ferdighetsutvikling. Emnet tar utgangspunkt i en holistisk forståelse av ferdighetsutvikling i lys av både system (organisasjon), miljø og individ perspektiv. Det vil bli lagt vekt på hvordan disse dimensjonene påvirker hverandre og samtidig er gjensidig avhengig av hverandre for å optimaliserer både ferdighetslæringen og utviklingen. Ved korte paper skal studentene se nærmere på en eller flere problemstillinger innenfor ferdighetsutvikling i lys av undervisning på emnet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal kunne:
* vise faglig oversikt, fordypning og kunne anvende eksempler på hvilke faktorer som påvirker ferdighetsutviklingen både på et system, miljø og individ perspektiv.

Ferdighetsmål – studenten skal kunne
* behandle faglige tema selvstendig
* behandle et eller flere tema som tas opp i undervisningen /pensum på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid (paper)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, samt seminar i snitt hver tredje uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar
  • 3 paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

90 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00 D11, bygg 7
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.06.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.