Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole

Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole

To menn som springer i en hinderbane. Foto.

Om forskningsgruppen

Både idretts- og skolekonteksten er preget av forholdet mellom ferdighetsutvikling og prestasjoner, der henholdsvis utøvere og elever skal lære og utvikle ferdigheter knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Treneren og læreren er viktige bidragsytere for å sikre denne utviklingen, men også miljøene som utøvere/elever og trenerne/lærere er en del av spiller en avgjørende rolle. I denne sammenhengen er det og verdt å nevne at for noen er idrett og skole tett sammenvevd gjennom eks. toppidrettsgymnas og toppidrettslinjer i videregående skole.

Utøvere/elever er selv de viktigste bidragsyterne for egen utvikling og prestasjoner. Viktige spørsmål er derfor hva som kjennetegner deres utvikling og hvordan foreldre, venner, trenere og lærere bidrar til denne utviklingen. For å kunne utvikle ferdigheter er utøvere/elever avhengig av å vite hvilke krav som stilles til dem, hvilke ferdigheter det er ønskelig at de utvikler, og i hvilken fase av utviklingen de befinner seg i. I hvilken grad disse kravene formidles tydelig til utøvere/elever (er kjent) kan diskuteres.

Vår forskningsgruppe jobber bredt med denne tematikken innenfor både idrett- og skole konteksten. Noen av temaene som vår forskning omhandler individuelle kjennetegn ved utøverne og elevene som:

 • motivasjon
 • stress
 • perfeksjonisme

og kjennetegn ved miljøene de er en del av som:

 • kommunikasjon
 • betydningen av prestasjoner
 • motivasjonsklima
 • trenerstil

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling

Bøker

Artikler

Formidling i media


Aktuelt

Aktuelt

tig Arve Sæther og Tore Andre Flo står foran et lerret som viser en presentasjon med tittelen Tore Andre Flo om talentutvikling i samtale med Stig Arve Sæther. Bilde.

Fredag 6. desember deltok førsteamanuensis i Idrettsvitenskap Stig Arve Sæther på Cupfinaleseminaret 2019, et arrangement i regi av norsk fotballtrenerforening som årlig samler over 1000 deltakere. Hans bidrag var et intervju av teknisk trener i Chelsea FK Tore Andre Flo som er ansvarlig for utlånte spillere i Chelsea, på temaet talentutvikling og hvordan utlånssystemet i klubben fungerer.


Masterstudenter tilknyttet gruppen

Masterstudenter tilknyttet gruppen

 • Eirik Emil Andresen
 • Henriette Bolstad Banne
 • Marchus Hem
 • Mats Iversen
 • Anders Nygaard
 • Mads Olstad Rugroten