FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

 

Institutt for sosiolgi og statsvitenskap har studier og forskning innenfor medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, idrettsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, samt lektorutdanning i samfunnsfag og kroppsøving og idrettsfag. 

 

Kontakt instituttet

Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Dragvoll, bygg 9, nivå 5
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 17 04
E-post: iss@svt.ntnu.no

Instituttekspedisjonen er åpen 8:15-11:30 og 12:00-15:45 (sommertid: 8:15-11:30 og 12:00-15:00)

Ansatte 

Om instituttet

Ledelse og organisering

Administrasjon

Psykologisk institutt på Facebook Facebook

Mon, 25 Jul 2016 10:52:38 +0200