FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiolgi og statsvitenskap driver med forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi og idrettsvitenskap. Instituttet tilbyr også lektorutdanning i samfunnsfag og lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 

Instituttet har siden det ble etablert i 1971 utviklet seg til å bli ett av de største samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. 

Kontakt instituttet

Besøksadresse: Bygg 9, nivå 5, Dragvoll

Postadresse: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 17 04
E-post: kontakt@iss.ntnu.no

Instituttekspedisjonen er åpen 8:15-11:30 og 12:00-15:45 (sommertid: 8:15-11:30 og 12:00-15:00)

Ansatte 

Om instituttet

Ledelse og organisering

Administrasjon

Psykologisk institutt på Facebook Facebook

Mon, 25 Jul 2016 10:52:38 +0200