Velkommen som ny student til Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Forelesning i sosiologi høsten 2013, med læringsassistent Per Stornes. Foto: Kim Ramberghaug

Instituttet har et bredt fagtilbud og tilbyr over 30 emner både på bachelor-, master- og phd-nivå. Her kan du for eksempel studere arbeidsmiljø og arbeidsmarkedsforhold, men hvis du på den andre siden er mer interessert i fritiden framfor arbeidslivet, kan du blant annet studere regulering og organisering av sports- og kulturarrangementer. 
 
Hvis norske forhold føles litt smått for deg kan det være mer spennende å studere internasjonal politikk, for eksempel med muligheter for et spesielt fokus rettet mot Amerika eller Øst-Asia. Vi tilbyr også årsstudium i de fleste av våre studier. Det er flere fordeler med dette, blant annet kan et årsstudium senere inngå som en del av et bachelorprogram, det kan brukes for å oppnå undervisningskompetanse i skolen, og sist men ikke minst kan det brukes til videreutdanning.
 
Dette er bare noen få eksempler på hva du kan studere ved instituttet. Vi har i tillegg en hel del andre interessante emner å velge mellom, noe som gir store muligheter for å oppdage nye interessante aspekter ved fagfeltet. I bunn og grunn tilbyr Institutt for sosiologi og statsvitenskap store valgmuligheter innenfor et spennende og alltid aktuelt fagfelt!
 
Det er også et rikt og spennende studiemiljø tilknyttet NTNU og institutt for sosiologi og statsvitenskap.  Instituttet er for eksempel grobunn for flere linjeforeninger, og når det gjelder NTNU som helhet er universitetet utgangspunktet for flere interessante studentorganisasjoner, og ikke minst for det velkjente Studentersamfundet som tilbyr aktiviteter av både faglig og kulturell art. NTNU Idrett (NTNUI) byr også på mange muligheter for utvikling og aktivitet innenfor både tradisjonelle sportsgrener, kampsport og dans. 
 
For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med en av våre studieveiledere, eller troppe opp hos Studentservice.
 
Instituttet holder hus i bygg 9, nivå 5 på Dragvoll. Slik finner du frem.
 
Andre nyttige lenker: 
 

.

Kontaktinformasjon ISS

Telefon: 73 59 17 04
Epost: iss@svt.ntnu.no
web: http://www.ntnu.no/iss

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim
Nivå 5, Bygg 9