Institutt for sosiologi og statsvitenskap - Velkommen til mangfoldet!

Illustrasjonsbilde/FOTO

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) har et bredt fagtilbud som omfatter bachelor - og masterstudier i sosiologi, bachelor- og masterstudier i statsvitenskap, bachelor- og masterstudier i samfunns- og idrettsvitenskap, masterstudium i medier, kommunikasjon og IT, femårig lektorutdanning i samfunnsfag og femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forskning:
ISS har et aktivt forskningsfellesskap med flere forskningsgrupper som arbeider med både lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter rundt dagsaktuelle temaer.

Forskning drives på sentrale områder innen sosiologi, statsvitenskap og idrettsvitenskap. For å nå målet om å holde et godt internasjonalt nivå, samarbeider ISS både internasjonalt og nasjonalt, samt med andre institutter ved NTNU og forskningsinstitusjoner i Trondheim. Instituttet legger også stor vekt på kontakt og samarbeid med institusjoner utenfor universitetet: næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner.

Publikasjoner:
Her finner du noen av våre siste publikasjoner: nye publikasjoner .

Studietilbudet:
Bachelor i sosiologi 
Bachelor i statsvitenskap 
Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap
Master i sosiologi
Master i statsvitenskap
Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Master i idrettsvitenskap
Femårig lektorutdanning i samfunnsfag
Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Årsstudium i sosiologi
Årsstudium i statsvitenskap

Thu, 08 Oct 2015 13:21:02 +0200

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 59 17 04
Epost: iss@svt.ntnu.no

 

Besøksadresse:
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim
Nivå 5, Bygg 9