Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser handler overodnet om relasjonell velferd og livskvalitet med fokus på medborgerskap og sosial rettferdighet. Spesielt forsker jeg på recocveryprosesser og recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rus, samt familieterapi og relasjonelle terapier. Jeg forsker også innen ledelse, organisering og evaluering av samskaping (New Public Governance). Jeg er også opptatt av vitenskapsteori, kvalitative forskningsmetoder og ulike former for deltakende aksjonsforskningtilnærminger.

Forskningsgrupper

Emneansvar

Veiledning

Jeg veileder på Master- og PhD-nivå på temaer innenfor mine forskningsinteresser.

Andre tilknytninger

Jeg er professor 2 ved VID vitenskapelige høgskole på Master- og videreutdanningen innen familieterapi og systemisk praksis og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha).

Gjesteredaktør - call for papers 2021:
1. Temanummer: "Promoting Well-Being, Health Equity, and Citizenship through Inclusive Democratic Innovation" International Journal of Environmental Research and Public Health
2. Temanummer: "Promoting Recovery, Citizenship and Well-being in Substance Use Issues and Mental Health among Young Adults" i International Journal of Environmental Research and Public Health
3. Temanummer: "Samskabelse: perspektiver, praksisformer og kontekster" i Tidsskriftet Akademisk Kvarter
4. Temanummer: "Psychology for the Common Good: The Interdependence of Citizenship, Justice, and Well-being across the Globe" i Frontiers Psychology

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner