course-details-portlet

PED8016 - Samarbeidsbasert forskningsmetodologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Disse tre dagene vil introdusere deltakerne til samarbeidsbasert og brukerinvolvert forskningsmetodologi. Samarbeidsbasert forskning står nå sentralt for å utvikle praksisnære og nyttige forskningsprosjekter og kunne få finansiering til slike prosjekter. Denne forskningsmetodologien handler om å involvere alle “stemmene” som er berørt av det konkrete forskningstemaet gjennom hele forskningsprosessen; fra ideskaping, planlegging, gjennomføring og formidling av forskningen. Ph.d.-kurset vil ta opp og belyse vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, ulike former og begrunnelser for samarbeidsbasert forskning, etikk og forskningspolitikk. Gjennom kurset vil ulike samarbeidsbaserte forskningsprosjekter bli presentert og reflektert over. (I forkant av kurset anbefales deltakerne å ha satt seg inn i kurslitteraturen)

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
• har inngående kunnskap om innenfor samarbeidsbasert forskningsmetodologi og behersker vitenskapsteoretiske problemstillinger og metoder
• kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike samarbeidsbaserte metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
• kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor samarbeidsbasert forskning innen sitt fagområde

Ferdigheter:
Kandidaten
• kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre samarbeidsbasert forskning og faglig utviklingsarbeid
• kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
• kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis om samarbeidsbasert forskningsmetodologi

Generell kompetanse:
Kandidaten
• kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet innenfor samarbeidsbasert forskning
• kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter med samarbeidsbasert forskningsmetodologi
• kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon med bruk av samarbeidsbasert forskningsmetodologi

Læringsformer og aktiviteter

Dialogbasert undervisning, reflekterende team og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Paper og deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ph.d.-kandidater vil bli prioritert

Kursmateriell

600 sider pensum:
Askheim, O. P. (2016). Samproduksjon som velferdssektorens kinderegg. Tidsskrift for omsorgsforskning. 1(2), 24–36.
Askheim, O.P., & Borg, M. (2010). Deltagerbasert forskning i psykisk helsearbeid – et bidrag til mer “brukbar kunnskap”. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 7(2), 100-109.
Beresford, P., & Carr, S. (eds.) (2012). Social care, serice users and user involvement. London: Jessica Kingsley Publishers.
Borg, M., Johnson, T.A., Bryant, W., Beresford, P., & Karlsson, B. (2015). Flerstemt forskningssamarbeid innen psykisk helse: erfaringer fra Storbritannia og Norge. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(1), 62-70.
Borg, M., Karlsson, B., Kim, H. S., & McCormack, B. (2012). Opening up for
Many Voices in Knowledge Construction [37 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 13(1), Art. 1, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs120117.
Beresford, P. (2003). User involvement in research: exploring the challenges. NT research, 8(1), 36-46.
Berger, R. (2015). Now I see it, now I don´t: researcher´s position and reflexivity in qualitative research. Qualitative Research, 15(2) 219–234. DOI: 10.1177/1468794112468475
Boxall, K. & Beresford, P. (2012). Service User Research in Social Work and Disability Studies in the UK. Disability & Society, 28(5), 587-600. iFirst article. DOI 10.1080/09687599.2012.717876.
Bryant, W., Parsonageb, J., Tibbsa, A., Andrewsa, C., Clarka, J. and Francoa, F. (2012). Meeting in the mist: Key considerations in a collaborative research partnership with people with mental health issues. Work 43, 23-31. DOI 10.3233/WOR-2012-1444
Clark, T. (2010). On ´being researched´: why do people engage with qualitative research? Qualitative Research, 10(4), 399-419. DOI: 10.1177/1468794110366796
Ekeland, T.-J. (2011). Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. 2011:1.
Faulkner, A. (2004). The ethics of survivor research: Guidelines for the ethical conduct of research carried out by mental health service users and survivors. Bristol: The Policy House. Can be downloaded here: https://www.jrf.org.uk/report/ethics-survivor-research-guidelines-ethical-conduct-research-carried-out-mental-health
Faulkner, A. (2017). Survivor research and Mad Studies: the role and value of experiential knowledge in mental health research. Disability & Society, 32(4), 500-520. DOI: https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1302320
Finlay, L. (2012). Five Lenses for the reflexive interviewer’. In J.F. Gubrium, J.A. Holstein, A.B. Marvasti, & K.D. McKinney (eds.), The Sage handbook of interview research: the complexity of the craft (pp. 317-332). London: Sage Publishing House.
Finlay, L. (2002). “Outing the researcher”: The provenance, process, and practice of reflexivity. Qualitative Health Research, 12(4), 531-545. DOI: 10.1177/104973202129120052
Grant A. 2014. Troubling ‘lived experience’: A poststructural critique of mental health nursing qualitative research assumptions. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 21: 544-549.
S.Haugsgjerd, P.Jensen, J.Løkke og B.Karlsson: ”Perspektiver på psykisk lidelse – å forstå, beskrive og behandle”. Notam Gyldendal, Oslo 2002 (2.utgave). ISBN 82- 05-29914-5. (Kap. 1 og 2 s.12 – 64).
Ives, J., Damery, S.,Redwood, S. (2012). PPI, paradoxes and Plato: who`s sailing the ship? Journal of Medical Ethics, 39 (3), 181-185. Date of Publication: March 2013. JME Online First Doi: 10.1136/medethics-2011-100150
Karlsson, B., Borg, M., Revheim, T.& Jonassen, R. (2013).To see each other more like human beings… from both sides. Patients and therapists going to a study course together. International Practice Development Journal, 3(1)1-12.
Kidd, S., Davidson, L., Frederick, T., & Kral, M.J. (2017). Reflecting on participatory, action-oriented research methods in community psychology: progress, problems, and paths forward. American Journal of Community Psychology, doi: 10.1002/ajcp.12214. [Epub ahead of print]
Eriksen, Kristin Ådnøy; Arman, Maria; Davidson, Larry; Sundfør, Bengt; Karlsson, Bengt.
“We are All Fellow Human Beings”: Mental Health Workers’ Perspectives of Being in Relationships with Clients in Community-Based Mental Health Services. Issues in Mental Health Nursing 2013 ;Volum 34.(12) s. 883-891
Moltu, C., Stefansen J., Svisdahl, M. & Veseth M. (2013). How to Enhance the Quality of Mental Health Research: Service Users’ Experiences of Their Potential Contributions Through Collaborative Methods. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 16: 1–21 DOI: 10.1080/15487768.2013.762295 (21.s.)
Ness, O., & Strong, T. (2013). Learning New Ideas and Practices Together: A Cooperative Inquiry. Journal of Family Psychotherapy, 24(3), 246-260. DOI:10.1080/08975353.2013.817268.
Rose, D.(2017). Service user/survivor-led research in mental health: epistemological possibilities. Disability & society, 32(6), 773-789. DOI: 10.1080/09687599.2017.1320270 (15 s.)
Rose, D., Thornicroft, G. & Slade, M. ( 2006). Who decides what evidence is? Developing a multiple perspectives paradigm in mental health. Acta Psychiatrica Scandinavia, 113 (429), 109 - 114. (5 s.)
Rossing, H., & Scott, S. (2016). Taking the fun out of it: the spoiling effects of researching something you love. Qualitative Research, 16(6), 615-629
Tangvald-Pedersen, O. & Bongaardt, R.(2016). Towards a tinkering participatory research method in mental health. Journal Scandinavian Journal of Disability Research , 19(1), 7-17. DOI: 10.1080/15017419.2016.1222305 (10 s.)
Tillmann-Healy, L.M. (2003). Friendship as method. Qualitative Inquiry, 9(5), 729-749.
Sundfør, B. (2011). På skolebenken–i forskerskolen. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 8(1),82-86.
Veseth, M., Binder, P-E., Borg, M., & Davidson, L. (2017). Collaborating to stay open and aware: Service user involvement in mental health research as an aid in reflexivity, Nordic Psychology, DOI: 10.1080/19012276.2017.1282324
Watson, E. (2017): The mechanisms underpinning peer support: a literature review, Journal of Mental Health, DOI: 10.1080/09638237.2017.1417559 [Epub ahead of print].

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Psykologi
  • Rådgivning
  • Sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU