Annette Lykknes

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73590496 48031517
Jonsvannsveien 82, PLU * B373

Bakgrunn og aktiviteter

The ScienceHumanities research group at Department of teacher education, NTNU

In the ScienceHumanities research group, we use perspectives from the humanities and social sciences to study natural science (including school science) as practice and culture, past and present. E.g. we study the history of science and science education, Nature of science in textbooks and classroom practice, writing cultures from a social semiotic perspective, students’ understanding of science, practical experiments in science teaching.  

I hold a M.Sc. in chemistry/chemistry education (1998) and a PhD in chemistry education/history of chemistry (2005). Research interests include the history of 20th century chemistry in Norway, studies of technical-chemical education in Norway, radioactivity and nuclear science, the material culture of chemistry, women in chemistry, collaborative couples in the sciences, textbooks in chemistry, 19th and 20th century teaching practices and tools, small-scale experiments in chemistry education, writing cultures and practices in science.

Members of the research group:

Annette Lykknes (chair)

Unni Eikeseth

PhD student Mirtachew T. Ali: "Development and Use of Low-Cost Locally Available Instructional Materials as a Vehicle for Enhancing the Quality of High School Chemistry Education in Ethiopia"

Master student Synne Apold Korsbrekke: "Students' understanding of atoms and molecules"

Master student Birgitte Fisketjøn: "Writing argumentative texts on acids and bases"

Master student Siri Leirbekk Mjøsund: "Nature of science and the laboratory report"

Courses: Kjemi fagdidaktikk (PPU 4224/4727) -  Episoder i naturvitenskapenes historie (RFEL 3093) - Selvvalgt teori (LPY3006 - Master i naturfagdidaktikk)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lykknes, Annette; Suay-Matallana, Ignacio. (2017) 11th International Conference on the History of Chemistry, Trondheim 2017. Book of abstracts. 2017. ISBN 978-82-7923-079-3.
 • Lykknes, Annette; Gusland, Joakim Ziegler. (2015) Akademi og industri: Kjemiutdanning og -forskning ved NTNU gjennom 100 år. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788245018288.
 • Lykknes, Annette; Opitz, Donald L.; Van Tiggelen, Brigitte. (2012) For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences. Birkhäuser Verlag. 2012. ISBN 9783034802857.

Del av bok/rapport

 • Lykknes, Annette. (2016) Bjørn Pedersen, kjemiker (10. februar 2016). Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • Lykknes, Annette. (2015) Ignored, Disregarded, Discarded? On the Introduction of the Periodic System in Norwegian Periodicals and Textbooks, c. 1870-1930s. Early Responses to the Periodic System.
 • Lykknes, Annette. (2015) Å beskrive og utforske naturen. Naturfagrelevante skriveoppgaver i Normprosjektet. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Tesfamariam, Gebrekidan Mebrahtu; Lykknes, Annette; Kvittingen, Lise. (2014) Teacher's Perception of the Use of Small-scale Chemistry Experimentation. Science education research and education for sustainable development.
 • Opitz, Donald L.; Lykknes, Annette; Van Tiggelen, Brigitte. (2012) Introduction. For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences.
 • Van Tiggelen, Brigitte; Lykknes, Annette. (2012) Ida and Walter Noddack Through Better or Worse: An Arbeitsgemeinschaft in Chemistry. For Better or For Worse? Collaborative Couples in the Sciences.
 • Lykknes, Annette. (2011) From Fascinating Black Box to Science with Little Potential: Radioactivity in the Early 20th Century. Marie Sklodowska / Madame Curie.
 • Torvatn, Anne Charlotte; Lykknes, Annette. (2011) Biografi eller fagartikkel, forsøksrapport eller logg? Om innhold, form og bruk i naturfagskriving på mellomtrinnet. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Bungum, Berit; Rødseth, Silje; Lykknes, Annette; Murvoll, Kari Mette. (2010) What brought them into science? University students' interest profiles and motivation for choosing science at university level. Contemporary Science Education Research: Learning and Assessment.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2010) Skrivesituasjoner og potensialer for læring i naturfag på ungdomstrinnet og videregående skole. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Lykknes, Annette; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Om astronauter, blandinger og skrukketroll: Skriving i naturfag på 4. og 5. trinn. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2009) Skriving i arbeidsbok i naturfag på ungdomstrinnet: Innhold, form og formål. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Lykknes, Annette. (2009) Ellen Gleditsch: radiokjemiker, professor og kvinnelig forbilde. Historier om helse.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2009) Skriving i arbeidsbok i naturfag på ungdomstrinnet: Innhold, form og formål. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Lykknes, Annette; Arnesen, Trond. (2008) Fra lister til tankekart: skriving i naturfag i noen nye lærebøker. Å skrive i alle fag.
 • Lykknes, Annette; Smidt, Jon. (2008) "Strukturert og ordentlig" - om å skrive forsøksrapport i naturfag på ungdomstrinnet. Å skrive i alle fag.
 • Lykknes, Annette; Kvittingen, Lise; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2006) Founding of a laboratory at Norway's Institute of Technology: Laboratory practices 1910-1036. 5th International Conference on History of Chemistry: "Chemistry, Technology and Society" - Proceedings.

Rapport/avhandling

 • Lykknes, Annette. (2005) Ellen Gleditsch: Professor, Radiochemist, and Mentor. 2005. ISBN 82-471-7115-5.
 • Lykknes, Annette. (1999) Arsenforbindelser:Eksempler på bruk og misbruk gjennom tidene. En historie om arsens anvendelser og testmetoder samt bi. 1999. ISBN 82-7861-138-6. PS-skrift.
 • Lykknes, Annette. (1998) Arsenforbindelser: Eksempler på bruk og misbruk gjennom tidene. En historie om arsens anvendelser og testmetoder samt. 1998.