course-details-portlet

FY3960 - Masteroppgave i fysikkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor fysikkdidaktikk. Oppgaven skal bygge på en vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i en problemstilling med relevans for undervisning og læring av fysikk/naturfag i skolen eller formidling av fysikk/naturfag i andre sammenhenger. Fysikkhistoriske studier kan inngå. Veiledningen skal sikre studenten faglige, metodiske og tekstkritiske tilbakemeldinger underveis og er en obligatorisk del av studiet. Veiledningen innebærer også nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data og generell forskningsetikk. Øvrige masteremner til forberedelse for masteroppgaven velges i samråd med veileder. Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare ett semesters fulltids arbeidsinnsats. Veiledning avtales mellom student og veileder og avtalefestes gjennom en veilederavtale.

Læringsutbytte

Studenten

 • kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor fysikkdidaktikk
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
 • kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt både med fagfolk og andre

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, individuelt arbeid, individuell veiledning. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven
 • Presentasjon av manusutkast
 • Veiledningssamtale

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studiets fire første år må være gjennomført og bestått. All praksis i lektorutdanningen må være avsluttet og bestått. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Realfagsdidaktikk
 • Fysikk
 • Naturfag
 • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU