course-details-portlet

LOS8030 - Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Undervisningen består av forelesninger og studentledete seminarer, fordelt på fire moduler. Sammen dekker de et bredt spekter av perspektiver og aktuelle tema i internasjonal naturfagdidaktisk forskning.
Studentene skal lese kjernelitteratur fra alle fire moduler, samt velge fordypningslitteratur for én av modulene. Det er også mulig å kombinere fordypningslitteratur fra ulike moduler.
De fire modulene er:
Modul 1: Perspektiver på læring i naturfag, inkludert historisk utvikling i naturfagdidaktisk tekning: konstruktivisme, sosiokulturelle perspektiver, situert læring, fenomenologiske perspektiver på læring i naturfag, literacy in naturfag, tekst og språk i undervisning og læring.
Modul 2: Kjennetegn ved naturvitenskapelig kunnskap og praksis, betydningen av kulturell kontekst og vitenskapshistorie og –filosofi ved undervisning og læring i naturfag, utforskende naturfagundervisning, kjønn og kultursensitiv kunnskap i naturfagundervisningen.
Modul 3: Perspektiver på teknologi som kunnskap og praksis, forholdet mellom teknologi, naturvitenskap og samfunn, kunnskapsstrukturer i teknologi og teknologi som del i naturfagundervisningen.
Modul 4: Utdanning for bærekraftig utvikling, handlingskompetanse for bærekraftighet, normgivende utdanning og helhetlig skoleutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Har solid oversikt over gjeldende og historisk-filosofiske perspektiver i naturfagdidaktikken
- Har innsikt i kjennetegn ved tekstnormer i naturvitenskapen og i språkets betydning i naturfagundervisningen
- Kan forstå at naturvitenskapelig kunnskap og praksis er kompleks og variert
- Har innsikt i hvordan teknologisk kunnskap kan forstås og hvilken betydning teknologi kan ha for naturfagene i skolen
- Har kunnskap om bærekraftig utvikling og hvilken betydning naturfagundervisningen kan ha i å bidra til bærekraftighet

Ferdigheter
- Kan identifisere den historisk-filosofiske opprinnelsen til nye trender i naturfagdidaktikken, og gjenkjenne og sammenligne teoretiske perspektiver på læring i lærebøker og akademiske diskurser
- Kan analysere kommunikasjons- og argumentasjonsmønstre i naturfagundervisningen på høyt nivå
- Kan bruke perspektiver fra naturfagdidaktisk forskning i egen forskning
- Kan diskutere hva som kjennetegner profesjonelle naturvitenskapelige og teknologiske praksiser og problematisere hvordan de fremstilles i lærebøker og annet undervisningsmateriell
- Kan utforme forskning og utdanning som bidrag til bærekraftig utvikling
- Kan analysere og planlegge forskning som gjenspeiler kjønnsdimensjonen i naturvitenskapen

Generell kompetanse
- Kan identfisere, legge fram og diskutere perspektiver på undervisning og læring i naturfag, muntlig så vel som skriftlig
- Kan bruke perspektiver og evidens fra naturfagdidaktisk forskning i uavhengig og konsistent argumentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og studentledete seminarer, fordelt på fire moduler. Sammen dekker de et bredt spekter av perspektiver og aktuelle tema i internasjonal naturfagdidaktisk forskning.
Studentene skal lese kjernelitteratur fra alle fire moduler, samt velge fordypningslitteratur for én av modulene. Det er også mulig å kombinere fordypningslitteratur fra ulike moduler.

Dersom kurset har engelskspråklige studenter, vil undervisningen foregå på engelsk. Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % oppmøte

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad i et naturfag eller teknologisk fag, eller i naturfagdidaktikk.

Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset.
*Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Naturfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU