course-details-portlet

BI3960 - Masteroppgave i biologididaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor biologididaktikk. Oppgaven skal bygge på en vitenskapelig undersøkelse med utgangspunkt i en problemstilling med relevans for undervisning og læring av biologi/naturfag i skolen eller formidling av biologi/naturfag i andre sammenhenger. Veiledningen skal sikre studentene faglige, metodiske og tekstkritiske tilbakemeldinger underveis og er en obligatorisk del av studiet. Veiledningen innebærer også nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data og generell forskningsetikk. 

Øvrige masteremner til forberedelse for masteroppgaven velges i samråd med veileder.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for masteroppgaven. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare ett semesters fulltids arbeidsinnsats. Veiledning avtales mellom student og veileder og avtalefestes gjennom en veilederavtale. 

Læringsutbytte

Studenten 
- kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor biologididaktikk 
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper 
- kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt både med fagfolk og andre

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, individuelt arbeid, individuell veiledning. 

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven
  • Veiledningssamtale
  • Presentasjon av manusutkast

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Studiets fire første år må være gjennomført og bestått. All praksis i lektorutdanningen må være avsluttet og bestått. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Realfagsdidaktikk
  • Naturfag
  • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 11.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave (1) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Ny innleveringsfrist er 01.06.2021.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU