Bakgrunn og aktiviteter

Eg underviser i kjemi og kjemi-/naturfagdidaktikk på grunnskolelærerutdanninga på ILU. Innimellom har eg også gjesteopptredenar i forskingsformidling på PhD-kurset HFEL8000 - Vitenskapelig kommunikasjon.

Tidlegare har eg jobba som vitskapsjournalist i NRK (2002-2015), og som lektor ved Trondheim katedralskole (2009-2010). Eg var leiar for Norsk forening for forskningsjournalister frå 2014 -2015. Utdanningsbakgrunnen min er Cand. scient i organisk kjemi frå Universitetet i Bergen, samt PPU frå NTNU.

Eg er påtroppande leiar for redaksjonsrådet til Universitetsavisa.

Faglege interesser:

 • Bruk av samfunnsaktuelle tema i naturfagundervising
 • Utdanning for kritisk vurdering av naturvitskap i media
 • Populærvitskap og narrative tekstar om naturvitskap 

Medlem av følgjande forskings- og prosjektgrupper:

Siste bøker:

Jakten på stedsansen, Vigmostad & Bjørke, 2018

Norske forskingsbragder, Samlaget, 2016

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Eikeseth, Unni. (2018) Jakten på stedsansen. Vigmostad & Bjørke. 2018. ISBN 9788241912375.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Atomet. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Klima. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Norske forskingsbragder. Det Norske Samlaget. 2016. ISBN 978-82-521-8670-3.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Vannets former. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2013) Eksperimentboka. Spartacus. 2013. ISBN 978-82-430-0793-2.

Del av bok/rapport

 • Eikeseth, Unni. (2015) Oppdrag: Vatne plantar i rommet. Stjerneklart – siste nytt fra verdensrommet.

Andre

 • Eikeseth, Unni. (2019) Bli kjent med grunnstoffene. VitenLunsj . Kunnskapsbyen; Trondheim. 2019-03-02.
 • Eikeseth, Unni. (2019) Bli kjent med verdens byggesteiner. Barneuniversitetet . Kunnskapsbyen; Trondheim. 2019-03-02.
 • Eikeseth, Unni. (2019) Hvordan bygger man en verden? Et hefte om grunnstoffer og periodesystemet. Trykt utgave: ISBN 978-82-7923-087-8 Elektronisk utgave: ISBN 978-82-7923-088-5.
 • Eikeseth, Unni; Berg, Ingeborg. (2019) - Vi er alle sammen laget av stjernestøv. Trønder-Avisa [Avis]. 2019-05-25.
 • Eikeseth, Unni; Ingeborgrud, Lina; Moe, Espen; Samset, Bjørn Hallvard. (2019) Klimaopprøret og forskerne. Gunnerusforelesningene . Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab; Trondheim. 2019-03-07.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Fornuft og følelser. En samtale om forskning, formidling og alternative fakta. Fornuft og følelser. . Vitensenteret, Kunnskapsbyen og Trondheim folkebibliotek.; Trondheim. 2018-02-15.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Historiene bak forskningsoppdagelsene. Foredrag . Kunnskapsbyen; Trondheim. 2018-08-07.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Matavfall. Aschehoug, Oslo. 2018.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Sommergjest i radioprogrammet God morgen Trøndelag, NRK Trøndelag. NRK [Radio]. 2018-07-30.
 • Eikeseth, Unni; Johansen, Bertil Palmar. (2018) Stedsansens musikk. Fagsnakk . NTNU Bibliotek for medisin og helse; NTNU Bibliotek for medisin og helse. 2018-12-10.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Eksperimentverksted. Starmus byprgram . Starmus / Trondheim kommune; Trondheim folkebibliotek. 2017-06-22.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Klima: fakta, myter og håp!. Nettverkssamling Grønn barneby - skole . Grønn Barneby og Sør-Trøndelag fylkeskommune; Trondheim. 2017-10-30.
 • Eikeseth, Unni. (2017) The rise and fall of asbestos. What we can learn about the nature of science through the historical portayal of asbestos in Norwegian textbooks, newspapers and periodicals in the period 1898-1998. 11th International Conference on the History of Chemistry . NTNU; Trondheim. 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Ti gode råd for forskningsformidling. Forskningsdagene 2017 . Norsk faglitterær forfatterforening; Oslo. 2017-09-28.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Vi må være stolte av våre norske forskere. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2016-06-01.