Bakgrunn og aktiviteter

Eg underviser i kjemi og kjemi-/naturfagdidaktikk på grunnskolelærerutdanninga. Tidlegare har eg jobba som vitskapsjournalist i NRK (2002-2015), og som lektor ved Trondheim katedralskole (2009-2010). I 2014 var eg med på å starte opp Norsk forening for forskningsjournalister, NFFJ. Utdanningsbakgrunnen min er Cand. scient i organisk kjemi frå Universitetet i Bergen, samt PPU frå NTNU.

Eg er medlem av redaksjonsrådet til Universitetsavisa.

Faglege interesser:

 • Bruk av samfunnsaktuelle tema i naturfagundervising
 • Utdanning for kritisk vurdering av naturvitskap i media
 • Populærvitskap og narrative tekstar om naturvitskap 

Medlem av følgjande forskingsgrupper ved Institutt for lærerutdanning:

 • The ScienceHumanities research group, leia av Annette Lykknes
 • Klok i kriser, eit tverrfagleg studiekvalitetsprosjekt som skal kvalifisere lærarstudentar til å handtere medieformidla kriser i møter med elevar. 

Siste bøker:

Jakten på stedsansen, Vigmostad & Bjørke, 2018

Norske forskingsbragder, Samlaget, 2016

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Eikeseth, Unni. (2018) Jakten på stedsansen. Vigmostad & Bjørke. 2018. ISBN 9788241912375.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Atomet. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Klima. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Norske forskingsbragder. Det Norske Samlaget. 2016. ISBN 978-82-521-8670-3.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Vannets former. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788211023131.
 • Eikeseth, Unni. (2013) Eksperimentboka. Spartacus. 2013. ISBN 978-82-430-0793-2.

Del av bok/rapport

 • Eikeseth, Unni. (2015) Oppdrag: Vatne plantar i rommet. Stjerneklart – siste nytt fra verdensrommet.

Andre

 • Eikeseth, Unni. (2018) Fornuft og følelser. En samtale om forskning, formidling og alternative fakta. Fornuft og følelser. . Vitensenteret, Kunnskapsbyen og Trondheim folkebibliotek.; Trondheim. 2018-02-15.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Historiene bak forskningsoppdagelsene. Foredrag . Kunnskapsbyen; Trondheim. 2018-08-07.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Matavfall. Aschehoug, Oslo. 2018.
 • Eikeseth, Unni. (2018) Sommergjest i radioprogrammet God morgen Trøndelag, NRK Trøndelag. NRK [Radio]. 2018-07-30.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Eksperimentverksted. Starmus byprgram . Starmus / Trondheim kommune; Trondheim folkebibliotek. 2017-06-22.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Klima: fakta, myter og håp!. Nettverkssamling Grønn barneby - skole . Grønn Barneby og Sør-Trøndelag fylkeskommune; Trondheim. 2017-10-30.
 • Eikeseth, Unni. (2017) The history behind the PKU discovery. E.S.PKU Conference 2017 . The European Society for Phenylketonuria; Hell. 2017-10-06.
 • Eikeseth, Unni. (2017) The rise and fall of asbestos. What we can learn about the nature of science through the historical portayal of asbestos in Norwegian textbooks, newspapers and periodicals in the period 1898-1998. 11th International Conference on the History of Chemistry . NTNU; Trondheim. 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Eikeseth, Unni. (2017) Ti gode råd for forskningsformidling. Forskningsdagene 2017 . Norsk faglitterær forfatterforening; Oslo. 2017-09-28.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskingsbragder, radioserie i Norgesglasset i NRK P1. Episode 3: Asbjørn Følling. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-08.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskingsbragder, radioserie i Norgesglasset i NRK P1. Episode 4: John Ugelstad. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-09.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskingsbragder, radioserie i Norgesglasset i NRK P1. Episode 5: Gerhard Armauer Hansen. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-10.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskningsbragder, radioserie i NRK P1 Norgesglasset. Episode 1 Kristian Birkeland. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-06.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Forskningsbragder. Serie i Norgesglasset, NRK P1. Episode 2: Ellen Gleditsch. Norgesglasset, NRK P1 [Radio]. 2016-06-07.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Høgtpresterande forskarar. Norsk vitskap som endra verda. Naturfagkonferansen . Naturfagsenteret; Blindern, Oslo. 2016-10-20 - 2016-10-20.
 • Eikeseth, Unni. (2016) Vi må være stolte av våre norske forskere. Ekko, NRK P2 [Radio]. 2016-06-01.