CriThiSE: Critical Thinking in Sustainability Education

Forskning – Institutt for lærerutdanning

CriThiSE: Critical Thinking in Sustainability Education

Crithises logo.

CriThiSE er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Karlstads Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og fem skoler; en i Karlstad, en i Lillestrøm og tre i Trøndelag. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet og koordineres av Institutt for lærerutdanning, NTNU. 

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle undervisning i kritisk tenkning for barneskolen og å undersøke utbyttet av denne. Kritisk tenkning fremheves som en sentral ferdighet for det 21. århundre - sentral i utdanning, arbeidsliv og samfunnet forøvrig. Dagens skole trenger derfor å utdanne de kommende generasjoner på en måte som oppmuntrer dem til å reflektere kritisk over sine egne og andres posisjoner i det nye medielandskapet. Dette er en av de mest sentrale sakene for grunnskolen å bidra med i løpet av de neste tiårene for å sikre videre bærekraftig samfunnsutvikling, som fremhevet i den nye norske læreplanen med styringsdokumenter. I Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) eller bærekraftig utdanning, er kritisk tenkning et sentralt verktøy for å kunne ta informerte valg.

Gjennom CriThiSE vil vi gjennomføre en longitudinell studie av hva det vil si å tenke kritisk i skolen. Vi vil utvikle og evaluere undervisning i kritisk tenkning innenfor forskjellige kontekster av UBU. Sammen med lærere vil vi utvikle deres tilnærminger, basert på programmer innenfor rammen av UBU, og undersøke om og hvordan disse tilnærmingene blir brukt i klasserommet. Videre vil vi undersøke påvirkningen på elevenes utvikling som kritiske tenkere.

Mer om prosjektet (PDF)

Vitenskapelig rådgivergruppe (AAB - Academic Advisory Board)

 • Professor Sibel Erduran, University of Oxford, Storbritannia (Professor II, Naturfagsenteret)
 • Førsteamanuensis Maria Evagorou, University of Nicosia, Kypros
 • Professor Franz Rauch, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Østerrike
 • Professor Martin Bilek, Univerzita Karlova, Tsjekkia
 • Førsteamanuensis Marta Romero, Universidad de Jaén, Spania
 • Førsteamanuensis Jan Petr, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (University of South Bohemia in Ceske Budejovice), Tsjekkia
 • Førsteamanuensis Merethe Frøyland, Naturfagsenteret, Norge
 • Professor Ronny Scherer, Centre for Educational Measurement (CEMO), Universitetet i Oslo

Brukernes rådgivergruppe (UAB - Users Advisory Board)

Representanter fra:

 • Malvik kommune
 • Melhus kommune
 • Lillestrøm kommune
 • Karlstad kommune
 • Trondheim kommune
 • rektorer og lærere

Prosjektorganisering

Prosjektet organiseres i fire arbeidspakker. Vi samarbeider med skoler i tre kommuner og har derfor tre skolekontakter blant prosjektmedlemmene. Disse har ansvar for profesjonsutviklingen av lærerne og kontakten opp imot brukernes rådgivningsgruppe. En vitenskapelig rådgivergruppe arbeider opp imot forskerne i arbeidspakkene, Ph.d.-studenten og masterstudenter.

Modell som viser organisering. Illustrasjon.


Logo Norges forskningsråd

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, FINNUT.


Niklas Gericke


Bilde av Niklas Gericke. FotoNiklas Gericke, Professor, (Professor II, NTNU), Karlstad Universitet, Sverige og leder av The Centre of Science, Mathematics and Engineering Education Research, SMEER, Karlstad Universitet


Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

Stephan Daus. fotoSeniorforsker Stephan Daus, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)


Teresa Berglund. foto

Ph.d. Teresa Berglund, Karlstad Universitet


Eldri Scheie. FotoFørsteamanuensis Eldri Scheie, Naturfagsenteret


 • Melhus kommune (1 skole)
 • Malvik kommune (1 skole)
 • Lillestrøm kommune (1 skole)
 • Karlstad kommune (1 skole)
 • Trondheim kommune (1 skole)