course-details-portlet

KJ3960 - Masteroppgave i kjemididaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Veiledet forskningsprosjekt på 30 sp innen kjemi, kjemididaktikk eller kjemihistorie.

Studenten skal, gjennom et selvstendig forskningsarbeid, få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor kjemi, kjemididaktikk eller kjemihistorie.

Læringsutbytte

Studenten

 • kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor kjemididaktikk
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
 • kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt både med fagfolk og andre

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, individuelt arbeid, individuell veiledning. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven
 • Presentasjon av manusutkast
 • Veiledningssamtale

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Studiets fire første år må være gjennomført og bestått. All praksis i lektorutdanningen må være avsluttet og bestått. Forkunnskapskravet må være oppfylt for å kunne starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Realfagsdidaktikk
 • Kjemi
 • Naturfag
 • Realfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU