Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kayima, Festo; Stadler, Matthias Gregor; Fooladi, Erik Cyrus. (2018) Exploring chemistry teachers' perspectives on questioning and providing a new way of analyzing teacher questions in science classrooms. 2018. ISBN 978-82-308-3839-6.