Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Kjemididaktikk

Prosjekter 

  • Developing chemistry teacher-trainees’ professional and classroom knowledge through reflective practice
  • Scientific literacy for science teacher-trainees
  • Developing and supporting teacher-trainees graduate attributes and key skills
  • STEMkey (2020-2023)-Eramus+ project: https://www.ntnu.edu/ilu/stem

Forskningsgrupper

Undervisning 

Veiledning

  • Kristine Fjelldal Sunde: "Teachers’ Use of Questions during Laboratory Experiments"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Kayima, Festo; Stadler, Matthias Gregor; Fooladi, Erik Cyrus. (2018) Exploring chemistry teachers' perspectives on questioning and providing a new way of analyzing teacher questions in science classrooms. 2018. ISBN 978-82-308-3839-6.