Bakgrunn og aktiviteter

BAKGRUNN:

Arild Holm Clausen ble uteksaminert som sivilingeniør fra Institutt for konstruksjonsteknikk ved Bygningsingeniøravdelingen ved daværende NTH i 1991. Han ble dr.ing i 1999. Siden 2003 har Clausen vært førsteamanuensis ved Institutt for konstruksjonsteknikk, og siden 2007 professor.

FORSKNING:

Arild Holm Clausen er involvert i forskningsgruppa SIMLab (Structural Impact Laboratory). Dette var ett av 14 Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), oppnevnt av Norges forskningsråd for perioden 2007-2014. Gruppa er vert for SFI CASA (Centre for Advanced Structural Analysis) i 2015-2023. SIMLab arbeider med materialer og komponenter utsatt for dynamisk last. Aktuelle materialer er primært metaller og polymerer. SIMLab disponerer et velutstyrt laboratorium. Samspillet mellom eksperimentelle undersøkelser og numeriske simuleringer er hovedplattformen i forskningen ved SIMLab. Clausens primære ansvarsområde er modellering av polymerer og høyhastighets materialtesting.

UNDERVISNING:

Clausen har undervisningserfaring i

  • Mekanikkemnene Mekanikk 1, 2, 3
  • Konstruksjonsmekanikk - beregningsmetoder og Elementmetoden
  • Stålkonstruksjoner 1 
  • Bygningsmaterialer

Oppdatert august 2017

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner