course-details-portlet

BYGT2319 - Stålkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper. Stålets materialegenskaper. Elastisk og plastisk kapasitet av staver og bjelker. Elastisk og inelastisk knekking av staver og rammesystemer. Dimensjonering av bjelke-søyler. Skrue- og sveiseforbindelser. Introduksjon til design av enkle konstruksjonsdetaljer.

Læringsutbytte

TBYG2319 gir en innføring til relevante aspekter i design av stålkonstruksjoner utsatt for statisk last. Emnet søker å utdype det teoretiske grunnlaget for bestemmelsene i dimensjoneringsstandarden, Eurocode 3.De sentrale temaene i Stålkonstruksjoner er tverrsnittskapasitet, knekking og forbindelser. Emnet har følgende læringsmål:

Kunnskaper: - Det elastisitetsteoretiske grunnlaget for spenningsberegning i tverrsnitt - Plastisitetsteoriens nedre-grenseteorem og hvordan dette kan benyttes i etablering av plastiske interaksjonsformler - Saint Venants torsjonsteori - Elastisk og inelastisk knekking av staver og rammer - Vanlige forbindelsesmidler, dvs skruer og sveiser - Typiske konstruksjonsdetaljer i stålkonstruksjoner.

Ferdigheter: - Regne ut nødvendig tverrsnitt for stålstaver, -bjelker og -søyler slik at de kan bære lastene i konstruksjonen - Regne ut tverrsnittskapasitet etter elastisitets- og plastisitetsteori, og kontrollere tverrsnitt i hht Eurokode 3 - Regne ut skjærspenninger og vridning relatert til Saint Venants torsjon - Bestemme knekklengder for elastisk understøttede komponenter - Kontrollere søyler og bjelke-søyler i hht Eurokode 3 - Bestemme krefter og spenninger i forbindelser med skruer eller sveiser - Kontrollere skrue- og sveiseforbindelser i hht Eurokode 3.

Generell kompetanse: - Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner - Bakgrunnen for relevante bestemmelser i Eurokode 3 - Beregne og dimensjonere enkle stålkonstruksjoner påkjent av statiske laster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige regneøvinger og dataøvinger med Focus konstruksjon. 2/3 av regneøvingene og dataøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i mai/juni.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav BIBYGG Trondheim

Kursmateriell

Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (siste utgave), Fagbokforlaget.

NS-EN-1993 (Eurocode 3): Prosjektering av stålkonstruksjoner, Del 1-1 og 1-8.

Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Fagbokforlaget.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Stålkonstruksjoner
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 11
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 25
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 30.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU