CASA

  • CASA. Photo: Sølvi W. Normannsen
  • SIMLab Rig. Photo: Sølvi W. Normannsen
  • CASA - NTNU Photo: Sølvi W. Normannsen

     

  • CASA NTNU Photo: Sølvi W. Normannsen

SFI CASA

SFI CASA åpnet 1. juli 2015.

Senteret har som mål å etablere kunnskap om hvordan numeriske beregninger skal kunne brukes effektivt innen prosess- og produktutvikling. Banebrytende forskning innen multiskala testing, modellering og analyse vil bli koblet med overføring av kunnskap og teknologi til sentrale forretningsområder som olje og gass, fysisk sikkerhet og transport. Dette vil danne grunnlag for skaping og utvikling av smarte, kostnadseffektive, sikre og miljøvennlige konstruksjoner og produkter.

Visjonen vår

Å etablere et verdensledende senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og konstruksjoner til industriell bruk.

Målet vårt

Å framskaffe en forsknings- og teknologiplattform som kan skape og utvikle smarte, kostnadseffektive, sikre og miljøvennlige konstruksjoner og produkter gjennom multiskala testing, modellering og simulering.

 

Kontakt

Kontakt

Postadresse:
Institutt for konstruksjonsteknikk
NTNU, 7491 Trondheim

Besøksadresse:
NTNU, Richard Birkelands vei 1a,
Trondheim