course-details-portlet

TKT4240 - BM1 Bygningsmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

En ingeniør må ha god kjennskap til bygningsmaterialer og deres potensiale og begrensninger. Dette inkluderer en forståelse av miljø- og materialegenskaper og hvordan egenskapene er relatert til materialstrukturen. Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til de fem hovedklassene av materialer: metaller, keramer, polymerer, kompositter og naturmaterialer med spesiell vekt på stål, betong, tre og plast.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal lære grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Dette omfatter materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, egenskaper, funksjon og anvendelser i byggverk.

Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å gjøre fornuftige og velbegrunnede materialvalg.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal forstå hvordan materialegenskaper som er viktig i en ingeniørsammenheng, kan relateres til karakteristikkene til materialet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og skriftlige øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger og skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Ashby/Jones: Engineering Materials 1 - An introduction to properties, applications and design (4. utgave).
Temahefter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4122 7.5 01.09.2012
TBA4123 7.5 01.09.2014
TMM4100 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Bygningsmateriallære
  • Bygningsmaterialer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU