course-details-portlet

TKT4240 - BM1 Bygningsmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

En ingeniør må ha god kjennskap til bygningsmaterialer og deres potensiale og begrensninger. Dette inkluderer en forståelse av miljø- og materialegenskaper og hvordan egenskapene er relatert til materialstrukturen. Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til de fem hovedklassene av materialer: metaller, keramer, polymerer, kompositter og naturmaterialer med spesiell vekt på stål, betong, tre og plast.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal lære grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Dette omfatter materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, egenskaper, funksjon og anvendelser i byggverk.

Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å gjøre fornuftige og velbegrunnede materialvalg.

Generell kompetanse: Kandidaten skal forstå hvordan materialegenskaper som er viktig i en ingeniørsammenheng, kan relateres til karakteristikkene til materialet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, labøvinger og skriftlige øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger og skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4122 7.5 HØST 2012
TBA4123 7.5 HØST 2014
TMM4100 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Bygningsmateriallære
  • Bygningsmaterialer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 78
SL310 Sluppenvegen 14 113
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU