TKT4170 - Stålkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper. Stålets materialegenskaper. Elastisk og plastisk kapasitet av staver og bjelker. Elastisk og inelastisk knekking av staver og rammesystemer. Dimensjonering av bjelke-søyler. Skrue- og sveiseforbindelser. Introduksjon til design av enkle konstruksjonsdetaljer.

Læringsutbytte

Stålkonstruksjoner 1 er det første dimensjoneringsemnet for studentene på Institutt for konstruksjonsteknikk. Sammen med TKT4230 Stålkonstruksjoner 2 gir emnet en bred innføring til relevante aspekter i design av stålkonstruksjoner. Begge emnene søker å utdype det teoretiske grunnlaget for bestemmelsene i dimensjoneringsstandarden, Eurocode 3.De sentrale temaene i Stålkonstruksjoner 1 er tverrsnittskapasitet, knekking og forbindelser.

Stålkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
- Det elastisitetsteoretiske grunnlaget for spenningsberegning i tverrsnitt
- Plastisitetsteoriens nedre-grenseteorem og hvordan dette kan benyttes i etablering av plastiske interaksjonsformler
- Saint Venants torsjonsteori
- Elastisk og inelastisk knekking av staver og rammer
- Vanlige forbindelsesmidler, dvs skruer og sveiser
- Typiske konstruksjonsdetaljer i stålkonstruksjoner.

Ferdigheter:
- Regne ut nødvendig tverrsnitt for stålstaver, -bjelker og -søyler slik at de kan bære lastene i konstruksjonen
- Regne ut tverrsnittskapasitet etter elastisitets- og plastisitetsteori, og kontrollere tverrsnitt i hht Eurokode 3
- Regne ut skjærspenninger og vridning relatert til Saint Venants torsjon
- Bestemme knekklengder for elastisk understøttede komponenter
- Kontrollere søyler og bjelke-søyler i hht Eurokode 3
- Bestemme krefter og spenninger i forbindelser med skruer eller sveiser
- Kontrollere skrue- og sveiseforbindelser i hht Eurokode 3.

Generell kompetanse:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner
- Bakgrunnen for relevante bestemmelser i Eurokode 3
- Beregne og dimensjonere enkle stålkonstruksjoner påkjent av statiske laster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ukentlige regneøvinger og praktisk sveiseøving i lab. 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Per Kr. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (2. utgave), Akademika forlag.
NS-EN-1993(Eurocode 3): Prosjektering av stålkonstruksjoner, Del 1-1 og 1-8.
Stålkonstruksjoner - Profiler og formler, Tapir.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7015 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 09:00 KJL1 , KJL21 , D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.