course-details-portlet

TKT4126 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter. Introduksjon til fasthetslæren: Spenning, tøyning og elastisitet. Plan og tredimensjonal spenningstilstand. Bruddkriterier.

Læringsutbytte

Dette grunnkurset i mekanikk skal gje grunnleggjande kunnskap i statikk og fasthetslære . Kurset er obligatorisk for studentar tilknytta Petroleumsfag og Tekniske geofag.

Mekanikk har følgjande læringsmål:

Kunnskapar:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Sentrale mekaniske storleikar som kraft og moment
- Bakgrunnen for og bruk av likevektslikningane
- Statisk bestemte konstruksjonar: bjelker, rammer og fagverk.
- Definisjon av spenning, tøyning
- Spenning for typiske lastar på idealiserte konstruksjonar som aksialstav, rør og kule
- Brotkriterie (Tresca, Mises)
- Grunnleggjande lineær elastisitetsteori

Teknikkar:
Kandidaten kan:
- Rekne ut kreftene i statisk bestemte konstruksjonar
- Rekne og teikne lastdiagram (M-, V- og N-diagram)
- Rekne ut spenningar og tøyingar for idealiserte konstruksjonar med typiske laster
- Utføre enkle deformasjonsanalyser
- Vurdere risiko for brot

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggjande prinsipp i statikk og fasthetslære
- Utføra enkle analyser innafor ramma av pensum i kursetLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python eller Matlab benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4116 7.5 01.09.2018
TKT4118 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU