TKT4126 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter. Introduksjon til fasthetslæren: Spenning, tøyning og elastisitet. Plan og tredimensjonal spenningstilstand. Bruddkriterier.

Læringsutbytte

Dette grunnkurset i mekanikk skal gje grunnleggjande kunnskap i statikk og fasthetslære . Kurset er obligatorisk for studentar tilknytta Petroleumsfag og Tekniske geofag.

Mekanikk har følgjande læringsmål:

Kunnskapar:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Sentrale mekaniske storleikar som kraft og moment
- Bakgrunnen for og bruk av likevektslikningane
- Statisk bestemte konstruksjonar: bjelker, rammer og fagverk.
- Definisjon av spenning, tøyning
- Spenning for typiske lastar på idealiserte konstruksjonar som aksialstav, rør og kule
- Brotkriterie (Tresca, Mises)
- Grunnleggjande lineær elastisitetsteori

Teknikkar:
Kandidaten kan:
- Rekne ut kreftene i statisk bestemte konstruksjonar
- Rekne og teikne lastdiagram (M-, V- og N-diagram)
- Rekne ut spenningar og tøyingar for idealiserte konstruksjonar med typiske laster
- Utføre enkle deformasjonsanalyser
- Vurdere risiko for brot

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggjande prinsipp i statikk og fasthetslære
- Utføra enkle analyser innafor ramma av pensum i kursetLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4116 4.5 01.09.2017
TKT4118 4.5 01.09.2017
TKT4122 3.0 01.09.2017
TKT4123 3.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.