course-details-portlet

TKT4126 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter. Introduksjon til fasthetslæren: Spenning, tøyning og elastisitet. Plan og tredimensjonal spenningstilstand. Bruddkriterier.

Læringsutbytte

Dette grunnkurset i mekanikk skal gje grunnleggjande kunnskap i statikk og fasthetslære . Kurset er obligatorisk for studentar tilknytta Petroleumsfag og Tekniske geofag. Mekanikk har følgjande læringsmål: Kunnskapar: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Sentrale mekaniske storleikar som kraft og moment - Bakgrunnen for og bruk av likevektslikningane - Statisk bestemte konstruksjonar: bjelker, rammer og fagverk. - Definisjon av spenning, tøyning - Spenning for typiske lastar på idealiserte konstruksjonar som aksialstav, rør og kule - Brotkriterie (Tresca, Mises) - Grunnleggjande lineær elastisitetsteori Teknikkar: Kandidaten kan: - Rekne ut kreftene i statisk bestemte konstruksjonar - Rekne og teikne lastdiagram (M-, V- og N-diagram) - Rekne ut spenningar og tøyingar for idealiserte konstruksjonar med typiske laster - Utføre enkle deformasjonsanalyser - Vurdere risiko for brot Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Grunnleggjande prinsipp i statikk og fasthetslære - Utføra enkle analyser innafor ramma av pensum i kurset. - Ved bruk av fysisk innsikt analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4116 7.5 HØST 2018
TKT4118 7.5 HØST 2018
GEOL1007 3.0 HØST 2021
MEKT1101 5.0 HØST 2023
MEKT1201 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU