course-details-portlet

TKT4123 - Mekanikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Enkle statisk ubestemte systemer. Skjærspenning og skjærtøyning. Skjærspenninger i bjelker. Torsjon. Spenninger i beholdere, rør og kuleskall. 2D og 3D spennings- og tøyningsstilstand. Hookes lov. Hovedspenninger og hovedtøyninger. Flytekriterier fra Tresca og Mises. Usymmetriske bjelketverrsnitt. Komposittbjelker. Knekning av søyler og bjelker.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk og fasthetslære. Emnene er obligatoriske for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD. De to emnene danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk ved disse studieprogrammene. Mekanikk 2 har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Forskjellen mellom statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner - Definisjon av skjærspenning, skjærtøyning og skjærmodul - Kilde for og fordeling av skjærspenninger i bjelker - Kilde for og fordeling av spenninger i rør og tynnveggede beholdere - Transformasjon av spenninger og tøyninger mellom ulike referansesystem - Plan spennings- og tøyningstilstand - Isotrope flytekriterier (Tresca og Mises) – Bjelker med usymmetrisk tverrsnitt – Spenninger i komposittbjelker - Fenomenologi og matematisk håndtering av knekning Ferdigheter: Kandidaten kan: - Bestemme krefter og deformasjoner i enkle statisk ubestemte system - Regne ut skjærspenninger forårsaket av V - Beregne spenninger i rør og tynnveggede beholdere - Transformere spenninger og tøyninger, herunder bestemme hovedspenninger – Beregne spenninger for usymmetriske tverrsnitt og for komposittbjelker - Regne ut elastisk knekklast - Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Grunnleggende prinsipper i fasthetslære - Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet. - Ved bruk av fysisk innsikt analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Konstruksjonsmekanikk, Del 1-Likevektslære, Fagbokforlaget. Konstruksjonsmekanikk, Del 2-Fasthetslære, Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4122 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk - Faststoffmekanikk
  • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 44
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 40
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU