course-details-portlet

TKT4123 - Mekanikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Enkle statisk ubestemte systemer. Skjærspenning og skjærtøyning. Skjærspenninger i bjelker. Torsjon. Spenninger i beholdere, rør og kuleskall. 2D og 3D spennings- og tøyningsstilstand. Hookes lov. Hovedspenninger og hovedtøyninger. Flytekriterier fra Tresca og Mises. Usymmetriske bjelketverrsnitt. Komposittbjelker. Knekning av søyler og bjelker.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk og fasthetslære. Emnene er obligatoriske for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD. De to emnene danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk ved disse studieprogrammene.

Mekanikk 2 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Forskjellen mellom statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
- Definisjon av skjærspenning, skjærtøyning og skjærmodul
- Kilde for og fordeling av skjærspenninger i bjelker
- Kilde for og fordeling av spenninger i rør og tynnveggede beholdere
- Transformasjon av spenninger og tøyninger mellom ulike referansesystem
- Plan spennings- og tøyningstilstand
- Isotrope flytekriterier (Tresca og Mises)
– Bjelker med usymmetrisk tverrsnitt
– Spenninger i komposittbjelker
- Fenomenologi og matematisk håndtering av knekning

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Bestemme krefter og deformasjoner i enkle statisk ubestemte system
- Regne ut skjærspenninger forårsaket av V
- Beregne spenninger i rør og tynnveggede beholdere
- Transformere spenninger og tøyninger, herunder bestemme hovedspenninger
– Beregne spenninger for usymmetriske tverrsnitt og for komposittbjelker
- Regne ut elastisk knekklast
- Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggende prinsipper i fasthetslære
- Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python eller Matlab benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Konstruksjonsmekanikk, Del 1-Likevektslære, Fagbokforlaget.
Konstruksjonsmekanikk, Del 2-Fasthetslære, Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4122 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk - Faststoffmekanikk
  • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU