course-details-portlet

TKT4123 - Mekanikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Enkle statisk ubestemte systemer. Forskjell på 2D og 3D konstruksjoner Skjærspenning og skjærtøyning. Skjærspenninger i bjelker. Torsjon. Spenninger i beholdere, rør og kuleskall. Kabler og tau. 2D og 3D spennings- og tøyningsstilstand. Hookes lov. Hovedspenninger og hovedtøyninger. Mises flytekriterie. Plastisitetsmoment. Komposittbjelker. Knekning av søyler og bjelker.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk og fasthetslære. Emnene er obligatoriske for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD. De to emnene danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk ved disse studieprogrammene. Mekanikk 2 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Forskjellen mellom statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • Plane og romlige konstruksjoner
 • Definisjon av skjærspenning, skjærtøyning og skjærmodul
 • Kilde for og fordeling av skjærspenninger i bjelker
 • Kilde for og fordeling av spenninger i rør og tynnveggede beholdere
 • Kilde for og fordeling av krefter i kabler og tau
 • Transformasjon av spenninger og tøyninger mellom ulike referansesystem
 • Plan spennings- og tøyningstilstand
 • Isotrope flytekriterie (Mises)
 • Plastisitetsmoment i bjelker
 • Spenninger i komposittbjelker
 • Fenomenologi og matematisk håndtering av knekning

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Bestemme krefter og deformasjoner i enkle statisk ubestemte system
 • Regne ut skjærspenninger forårsaket av V
 • Beregne spenninger i rør og tynnveggede beholdere
 • Transformere spenninger og tøyninger, herunder bestemme hovedspenninger
 • Beregne spenninger for bjelketverrsnitt og for komposittbjelker
 • Beregne plastisitetsmoment i bjelker
 • Regne ut elastisk knekklast
 • Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Grunnleggende prinsipper i fasthetslære
 • Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet
 • Ved bruk av fysisk innsikt analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emne

Digital Kompetanse

 • Programmering i Python: Enkle beregninger, plotting av kurver, lese data fra fil, numerisk integrasjon, regresjon, algoritmisk tenking

Bærekraftskompetanse

 • Kandidaten viser forståelse for betydningen av beregninger, materialvalg og utnyttelse av disse i et bærekraftsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

K. Bell: Konstruksjonsmekanikk, Del 1-Likevektslære, Fagbokforlaget.

K. Bell: Konstruksjonsmekanikk, Del 2-Fasthetslære, Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4122 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mekanikk - Faststoffmekanikk
 • Konstruksjonsmekanikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU