SIMLab - Structural Impact Laboratory

SIMLab - Structural Impact Laboratory

Forskningsgruppa SIMLab

Ingen vet mer om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg i sammenstøt enn SIMLab, Structural Impact Laboratory.

Flere tiårs forskning og unike laboratoriefasiliteter har gjort gruppa verdensledende. Skreddersydde eksperimenter veksler med modellering og simulering, om nødvendig helt ned til nanonivå.

Forskningen startet på stål. Etter hvert har aluminium, polymerer, glass og betong kommet til. SIMLab er vertskap for SFI CASA og Toppforsk-prosjektet FractAl. Blant de 13 partnerne i CASA finner vi fire av verdens største bilprodusenter og Equinor og Hydro. 


 

Masteroppgave ved SIMLab?

Masteroppgave ved SIMLab?

Ved SIMLab jobber vi med å finne ut hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg under ekstreme påkjenninger som kollisjoner, eksplosjoner og beskytning. Hensikten er å lage datamodeller som beskriver oppførselen. Masterstudenter ved SIMLab får anledning til å jobbe nært forskningen og våre industripartnere. 

person-portlet

Gruppeleder

Tore Børvik
Professor
tore.borvik@ntnu.no
73594647
+4793059462

Øvrige ansatte

SFI CASA

FractAl

Andre prosjekter