SIMLab - Structural Impact Laboratory

SIMLab - Structural Impact Laboratory

Forskningsgruppa SIMLab

Ingen vet mer om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg i sammenstøt enn SIMLab, Structural Impact Laboratory.

Flere tiårs forskning og unike laboratoriefasiliteter har gjort gruppa verdensledende. Skreddersydde eksperimenter veksler med modellering og simulering, om nødvendig helt ned til nanonivå.

Forskningen startet på stål. Etter hvert har aluminium, polymerer, glass og betong kommet til. SIMLab er vertskap for SFI CASA og Toppforsk-prosjektet FractAl. Blant de 14 partnerne i CASA finner vi fem av verdens største bilprodusenter, Equinor og Hydro. 


 

Masteroppgave ved SIMLab?

Masteroppgave ved SIMLab?

Ved SIMLab jobber vi med å finne ut hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg under ekstreme påkjenninger som kollisjoner, eksplosjoner og beskytning. Hensikten er å lage datamodeller som beskriver oppførselen. Masterstudenter ved SIMLab får anledning til å jobbe nært forskningen og våre industripartnere. 

person-portlet

Gruppeleder

Magnus Langseth
Professor. Senterleder SFI CASA
magnus.langseth@ntnu.no
73594782

Øvrige ansatte

SFI CASA

FractAl

Andre prosjekter