course-details-portlet

TKT4116 - Mekanikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter. Introduksjon til fasthetslæren: Spenning, tøyning og elastisitet. Elementær bjelketeori: Bøyespenninger, bjelkens differensialligning.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk, fasthetslære. TKT4116/TKT4118 Mekanikk 1 er obligatorisk for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD samt MTIØT med teknologiretning Produktutvikling og produksjon. Emnene Mekanikk 1 og 2 danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk. Mekanikk 1 har følgende læringsmål: Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Sentrale mekaniske størrelser som kraft og moment - Bakgrunnen for og bruk av likevektsligningene - Oppførsel til typiske komponenter som stav, bjelke og tau/kabel - Utregning av arealsenter og andre relevante tverrsnittsparametre - Definisjon av spenning, tøyning, elastisitet og tverrkontraksjon - Grunnleggende antagelser i lineær bjelketeori Ferdigheter: Kandidaten kan: - Regne ut kreftene i statisk bestemte konstruksjoner - Beregne og tegne lastvirkningsdiagram (M-, V- og N-diagram) - Regne ut normalspenninger og –tøyninger forårsaket av N og M - Gjøre enkle deformasjonsberegninger - Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer Generell kompetanse: Kandidaten kan: - Grunnleggende prinsipper i statikk og fasthetslære - Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet. - Ved bruk av fysisk innsikt analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

K. Bell: Konstruksjonsmekanikk. Del I - Likevektslære K. Bell: Konstruksjonsmekanikk. Del II - Fasthetslære

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4118 7.5 HØST 2007
TKT4126 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 02.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL315 Sluppenvegen 14 4
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 17
SL520 Sluppenvegen 14 49
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 23
SL420 Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU