course-details-portlet

TKT4116 - Mekanikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter. Introduksjon til fasthetslæren: Spenning, tøyning og elastisitet. Elementær bjelketeori: Bøyespenninger, bjelkens differensialligning.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk, fasthetslære. TKT4116/TKT4118 Mekanikk 1 er obligatorisk for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD samt MTIØT med teknologiretning Produktutvikling og produksjon. Emnene Mekanikk 1 og 2 danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk.

Mekanikk 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Sentrale mekaniske størrelser som kraft og moment
- Bakgrunnen for og bruk av likevektsligningene
- Oppførsel til typiske komponenter som stav, bjelke og tau/kabel
- Utregning av arealsenter og andre relevante tverrsnittsparametre
- Definisjon av spenning, tøyning, elastisitet og tverrkontraksjon
- Grunnleggende antagelser i lineær bjelketeori

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Regne ut kreftene i statisk bestemte konstruksjoner
- Beregne og tegne lastvirkningsdiagram (M-, V- og N-diagram)
- Regne ut normalspenninger og –tøyninger forårsaket av N og M
- Gjøre enkle deformasjonsberegninger
- Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggende prinsipper i statikk og fasthetslære
- Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python eller Matlab benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

K. Bell: Konstruksjonsmekanikk. Del I - Likevektslære
K. Bell: Konstruksjonsmekanikk. Del II - Fasthetslære

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4118 7.5 01.09.2007
TKT4126 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 10.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU