course-details-portlet

TKT4118 - Mekanikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Statisk bestemte konstruksjoner: Bjelker, rammer og fagverk. Snittkrefter. Introduksjon til fasthetslæren: Spenning, tøyning og elastisitet. Elementær bjelketeori: Bøyespenninger, bjelkens differensialligning.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk, fasthetslære. TKT4116/TKT4118 Mekanikk 1 er obligatorisk for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD samt MTIØT med teknologiretning Produktutvikling og produksjon. Emnene Mekanikk 1 og 2 danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk.

Mekanikk 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Sentrale mekaniske størrelser som kraft og moment
- Bakgrunnen for og bruk av likevektsligningene
- Oppførsel til typiske komponenter som stav, bjelke og tau/kabel
- Utregning av arealsenter og andre relevante tverrsnittsparametre
- Definisjon av spenning, tøyning, elastisitet og tverrkontraksjon
- Grunnleggende antagelser i lineær bjelketeori

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Regne ut kreftene i statisk bestemte konstruksjoner
- Beregne og tegne lastvirkningsdiagram (M-, V- og N-diagram)
- Regne ut normalspenninger og –tøyninger forårsaket av N og M
- Gjøre enkle deformasjonsberegninger
- Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggende prinsipper i statikk og fasthetslære
- Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Python eller Matlab benyttes i noen av øvingsoppgavene. 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

K. Bell: Konstruksjonsmekanikk. Del I - Likevektslære
K. Bell: Konstruksjonsmekanikk. Del II - Fasthetslære

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4116 7.5 01.09.2007
TKT4126 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Mekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 05.12.2020

Innlevering 05.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU