course-details-portlet

TKT4550 - Konstruksjonsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet kan ha utgangspunkt i hovedprofilen Konstruksjonsteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter:
Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse:
Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Forkunnskapskrav

Emnet kan kun velges av studenter på studieprogrammene MTBYGG, MIBYGG, MTING og MTPROD

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4511 7.5 01.09.2020
TKT4520 7.5 01.09.2020
TKT4530 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mekanikk - Faststoffmekanikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Aluminiumskonstruksjoner
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Stålkonstruksjoner
 • Konstruksjonsinformatikk
 • Betongkonstruksjoner
 • Bygningsmateriallære
 • Trekonstruksjoner
 • Bygningsmaterialer
 • Statikk
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Betongteknologi
 • Mekanikk
 • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU