course-details-portlet

TKT4550 - Konstruksjonsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet kan ha utgangspunkt i hovedprofilen Konstruksjonsteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder. Ferdigheter: Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap. Generell kompetanse: Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Forkunnskapskrav

Emnet kan kun velges av studenter på studieprogrammene MTBYGG, MIBYGG, MTING, MTPROD og MIPROD.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4511 7.5 HØST 2020
TKT4520 7.5 HØST 2020
TKT4530 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mekanikk - Faststoffmekanikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Aluminiumskonstruksjoner
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Stålkonstruksjoner
 • Konstruksjonsinformatikk
 • Betongkonstruksjoner
 • Bygningsmateriallære
 • Trekonstruksjoner
 • Bygningsmaterialer
 • Statikk
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Betongteknologi
 • Mekanikk
 • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU