Bakgrunn og aktiviteter

Om Trond Reklev

Arbeidsoppgaver er blant annet:

Støtte til drift og vedlikehold av NV's ca 700 labklienter