Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Smeby, Susanne Skjervold; Lillebo, Børge; Gynnild, Vidar; Samstad, Eivind; Standal, Rune; Knobel, Heidi; Vik, Anne; Slørdahl, Tobias Schmidt. (2019) Improving assessment quality in professional higher education: Could external peer review of items be the answer?. Cogent Medicine. vol. 6 (1).
 • Colberg, Anders Barli; Vatn, Daniel; Standal, Rune; Radtke, Maria; Slørdahl, Tobias Schmidt. (2017) Hvordan kan strykprosenten ved eksamen stabiliseres?. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 137 (20).
 • Otterlei, Marit; Kavli, B; Standal, R; Skjelbred, Camilla; Bharati, S; Krokan, Hans Einar. (2000) Repair of chromosomal abasic sites in vivo involves at least three different repair pathways. EMBO Journal.
 • Otterlei, Marit; Kavli, Bodil; Standal, Rune; Skjelbred, Camilla; Bharati, Sangeeta; Krokan, Hans Einar. (2000) Repair of chromosomal abasic sites in vivo involves at least three different repair pathways. EMBO Journal.
 • Krokan, Hans Einar; Skorpen, Frank; Otterlei, Marit; Bhariti, Sangeeta; Steinsbekk, Kristin; Nilsen, Hilde; Skjelbred, Camilla; Kavli, Bodil; Standal, Rune; Slupphaug, Geir. (1999) Human uracil-DNA glycosylase. NATO Advances Study Institute series. Series A, Life sciences. vol. 302.
 • Hurt-Camejo, Eva; Andersen, Sonja Benedikte; Standal, Rune; Rosengren, Birgitta; Sartipy, Peter; Stadberg, Elizabeth; Johansen, Berit. (1997) Localization of nonpancreatic phospholipase A2 in normal and atherosclerotic arteries; Activity of the isolated enzyme on low-density lipoproteins. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. vol. 17.
 • Krokan, Hans Einar; Standal, Rune; Slupphaug, Geir. (1997) DNA glycosylase in the base excision repair of DNA. Biochemical Journal. vol. 325.
 • Brautaset, Trygve; Standal, Rune; Fjærvik, Espen; Valla, Svein. (1994) Nucleotide sequence and expression analysis of the Acetobacter xylinum phosphoglucomutase gene. Microbiology.
 • Iversen, Tore Geir; Standal, Rune; Pedersen, Torunn; Coucheron, Dag-Hugo. (1994) IS1032 from Acetobacter xylinum, a New Mobile Insertion Sequence. Plasmid. vol. 32.
 • Standal, Rune; Iversen, Tore Geir; Coucheron, Dag-Hugo; Fjærvik, Espen; Blatny, Janet Martha; Valla, Svein. (1994) A new gene required for cellulose production and a gene encoding cellulolytic activity in Acetobacter xylinum are colocalized with the bcs operon. Journal of Bacteriology. vol. 176.

Del av bok/rapport

 • Krokan, Hans Einar; Standal, Rune; Bharati, Sangeeta; Otterlei, Marit; Haug, Terje; Slupphaug, Geir; Skorpen, Frank. (1997) Uracil in DNA and the family of concerved uracil DNA glycosylases. Base excision repair on DNA damage.

Rapport/avhandling

 • Standal, Rune. (1994) Genetics of cellulose biosynthesis in Acetobacter xylinum. 1994. ISBN 82-7119-639-1. Doktor ingeniøravhandling (1994:38).