IT-forvaltning

Vi forvalter NTNUs IT-tjenester og infrastruktur. Dette innbefatter koordinering og styring av både administrative systemer og basis IT-systemer gjennom hele lT-systemenes livsløp.

Seksjonsleder

Kari Rannov Bostad