IT-forvaltning

IT-forvaltning

Vi forvalter NTNUs IT-tjenester og infrastruktur. Dette innbefatter koordinering og styring av både administrative systemer og basis IT-systemer gjennom hele lT-systemenes livsløp.

Seksjonsleder

Kari Rannov Bostad

person-portlet

Kari Rannov Bostad
Seksjonssjef
kari.r.bostad@ntnu.no
48037340