Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgavene mine omfatter:

  • Forvaltningsleder persondata, systemer
    • som behandler persondata FS og PAGA
    • håndterer dataflyt
    • håndterer tilgangsstyring
  • Systemforvaltning Felles studentsystem (FS)
  • Systemforvaltning TP timeplansystem