Seksjon for IT- strategi og -styring

IT-avdelingen

Seksjon for IT- strategi og -styring

Ansattliste

Søkeboks

IT-strategi og -styring

IT-strategi og -styring

Seksjon for IT-strategi og -styring er bindeleddet mellom NTNUs virksomhet og IT-avdelingen. Skal følge langsiktige trender og strategier, og ut fra dette foreslå hensiktsmessige IT-tjenester for universitetet. 

Vi har bred kompetanse på NTNUs virksomhet, prosjektledelse og tjenesteavtaler:

  Ta kontakt via Orakel  

Seksjonen ledes av Jan Eirik Eggan

person-portlet

Jan Eirik Eggan
Seksjonssjef
jan.e.eggan@ntnu.no
91170101