Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seksjonsleder for Utvikling, som er en seksjon i NTNU IT https://www.ntnu.no/adm/it

IT-utvikling

Vi arbeider med utvikling, big data, innovasjon og forskningsnær IT. Oppgavene er delt mellom to grupper:

  • Kodefabrikken jobber med web utvikling, integrasjon, skreddersøm av løsninger og api utviklingen.

  • Forskningsstøtte support scientific research by focusing on Research Software Engineering, Lab instrumentation and support, High Performance Computing and PhD IT support.

Bakgrunn

  • 2005                   NTNU IT, seksjonsleder
  • 2004                   Jernbaneverket, Leder Operasjonssenter
  • 2002-2004          TietoEnator, seniorkonsulent
  • 2000-2002          TietoEnator, avdelingsleder
  • 2000                  Kantate BSP, avdelingsleder
  • 1997- 2000         Sema Group, Service Level Manager, Change Manager, Operations Manager
  • 1992 - 1997        Stavanger Kommune, EDB-koordinator