Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber på IT campus Gjøvik, hvor jeg er involvert i det meste av den daglige driften. Jeg begynte å jobbe som labvakt (vår lokale variant av Orakel) høsten 2005, ble engasjert som sommervikar i 2006 og endte opp med fast stilling fra januar 2008. Arbeidsoppgavene endrer seg stadig, men dette er et utvalg av hva jeg har vært innom:

  • Drift
  • Utvikling
  • Førstelinjekoordinator
  • Prosjektstyring
  • Innholdsproduksjon på web
  • Kursing
  • Dokumentasjon
  • Videoproduksjon