Seksjon for IT-drift

IT-avdelingen

Seksjon for IT-drift

Søkeboks

Ansattliste

Søkeboks

IT-drift

IT-drift

Vi drifter og vedlikeholder NTNUs IT-tjenester og infrastruktur. Dette innbefatter:

  • drift av databaser, servere, lagring, og sikkerhetskopiering;
  • klient administrasjon, programvare distribusjon, og drift av samhandlingsløsninger; 
  • drift av NTNUs fastnett, trådløsnett, telefonitjenester, og skrivere. 

Seksjonen ledes av Reidar Lein og Arne Dag Fidjestøl