Bakgrunn og aktiviteter

Autentisering, Feide, SAML, OAuth, OpenIDConnect, ID-porten og sånt